2024-06-13 05:01Nyheter

Power Circles Almedalsguide 2024

Utsikt Visby

För att uppnå våra klimatmål måste vi utveckla elnätet i samma takt som omställningen av industrin och transportsektorn. Samarbete och samverkan mellan olika branscher och aktörer är avgörande. Almedalsveckan utgör den perfekta plattformen för branschöverskridande samtal, och Power Circle ser fram emot att delta i årets diskussioner och debatter. 

– Utifrån årets program ser vi bland annat en trend i att debattera ansvar och ledarskap i omställningen. Detta är en viktig förusättning för att nå våra högt uppställda mål nu när år 2030 bara är runt hörnet. Ett stark ledarskap från oss i näringslivet krävs extra mycket nu när det politiska ledarskapet för klimatomställningen är svagt, säger Johanna Lakso, vd för Power Circle.

Andra heta ämnen under årets Almedalsvecka inkluderar vätgasens framtid, lönsamhet i omställningen, näringslivets roll, energidelning och energieffektivisering, utfasning av fossilt, hur Sverige står sig internationellt, elektrifiering samt digitalisering. Temat på debatterna i programmet reflekterar också en pågående strävan efter att säkerställa en pålitlig och resilient elförsörjning, som ett resultat av det rådande globala säkerhetsläget.  

Likt tidigare år har Power Circle gått igenom programmet och samlat ihop de mest intressanta seminarierna till en årlig Almedalsguide, som fokuserar på ämnen som rör framtidens elsystem, transportsektorns elektrifiering, resurseffektiva elnät och flexibla lösningar med systemnytta. Årets Almedalsguide hittas här nedanför.  

Till er som ordnar egna event i Almedalen vill vi också tipsa om möjligheten att söka Kraftkvinnornas märkning för jämställda seminarier. Läs mer här och ansök om jämställdhetsmärkningen senast nu på fredag den 14 juni.  

Här kan du kan träffa oss i teamet under Almedalsveckan 

Under årets Almedalsvecka kommer Power Circle vara med i flertalet paneler och diskussioner. Utöver detta kommer vi givetvis bevaka så mycket som möjligt av det som händer hos våra partnerföretag, och rapportera om det. Nedan finner ni seminarierna där Power Circle medverkar på scen. 

Tisdag 25 juni 

Flexibilitet – är elmarknaden redo?
Tid: 14:15–15:00
Arrangör: Power Circle, Uppsala universitet, Vattenfall Eldistribution, STUNS.
Plats: fartyg, Teaterskeppet, Stora matsalen.
Medverkar gör bl.a. Johanna Lakso, vd, samt Isak Vencu Öhrlund, samhällspolitisk expert, Power Circle.  

Energigemenskaper – här för att stanna?  
Tid: 14:30–15:15 
Arrangör: Sustainable Innovation. 
Plats: fartyg, Teaterskeppet, Teatersalongen. 
Medverkar gör bl.a. Elham Kalhori, elmarknadsexpert, Power Circle.  

Från Gnosjö till EU – om näringslivets behov av ett tillförlitligt energisystem 
Tid: 15:30–16:15 
Arrangör: Region Jönköpings län. 
Plats: Strandvägen, H533, Mötesplats Jönköpings län. 
Medverkar gör bl.a. Johanna Lakso, vd, Power Circle. 

Vad är flexibiliteten i elsystemet värd? 
Tid: 16:30–17:30 
Arrangör: Statkraft. 
Plats: Donnersgatan 6, Hansaplatsen. 
Medverkar gör bl.a. Johanna Lakso, vd, Power Circle.  

Onsdag 26 juni 

Slutsnackat – receptet för att elektrifiera Sverige
Tid: 12:00–12:40
Arrangör: Circle K Sverige.
Plats: Hästgatan 12, 2030-arenan.
Medverkar gör bl.a. David Mowitz, expert e-mobility, Power Circle.  

Vinna, vinna, vinna – hur folket, företagen och staten tjänar på omställningen
Tid: 14:45–15:30
Arrangör: Arena energi, Skellefteå Kraft.
Plats: Stora torget 2, S:ta Karins kyrkoruin, Arena energi.
Johanna Lakso, vd, Power Circle (modererar samtalet).  

Hela världen tävlar – hur kommer Sverige in i energimatchen?
Tid: 15:45–16:30
Arrangör: Ingrid Capacity, Arena energi.
Plats: Stora torget 2, S:ta Karins kyrkoruin, Arena energi.
Medverkar gör bl.a. Johanna Lakso, vd, Power Circle. 

Kraftkvinnornas Almedalsmingel
Tid: 17:30–19:00
Arrangör: Kraftkvinnorna, E.ON, Ellevio, Vattenfall.
P
lats: S:ta Katarinagatan 6, Klosterlängan, Arena Energi. 
Medverkar gör bl.a. Johanna Lakso, vd för Power Circle och Årets Kraftkvinna 2023. Anmälan krävs, läs mer här 

Torsdag 27 juni 

Fastigheter som producerar förnybar energi hur maximerar vi en outnyttjad samhällspotential?
Tid: 09:00–09:45
Arrangör: Catena AB, Fråga Lou.
Plats:  Adelsgatan 25, Fastighetshubben.  
Medverkar gör bl.a. Isak Vencu Öhrlund, samhällspolitisk expert, Power Circle.  

Energidelning – kan Sverige gå från sämst till bäst i klassen?
Tid: 14:00–15:00
Arrangör: Energicentrum Gotland.
Plats:  Strandvägen, H555, Containerparken, Kruttornet.
Johanna Lakso, vd, Power Circle (modererar samtalet). 

Power Circles Almedalsmingel
Tid: 18:00
Arrangör: Power Circle.
Plats: Tranhusgatan 25.
Anmälan krävs, läs mer här
 

Power Circles guide till Almedalens seminarier 2024 

Utöver de programpunkter där vi själva medverkar finns det en hel rad intressanta seminarier och arenor på temat energi, elektrifiering och hållbarhet. Ett urval av dessa listas nedan. För fler event kan du läsa Almedalsveckans officiella program, men spana även in programmen för exempelvis Hållbarhetsarenan, Arena Energi, Aktuell Hållbarhet och 2030-arenan.    

Tisdag 25 juni 

09:00–09:45 Omställning – var god dröj? (Fortum Sverige AB, Arena energi). 

10:00–10:45 Vem ska utföra energiomställningen av Sverige? (E.ON, Arena energi). 

13:00–13:45 Gör elbilen folklig (Volkswagen). 

13:00–13:45 En nordisk styrkeposition inom vätgas – vilken roll kan Sverige ta? (Nordisk energiforskning, Nordiska ministerrådet). 

14:00–14:45 Vad kan energibranschen lära sig av tech leaders? (Ingrid Capacity). 

14:15–15:00 Flexibilitet – är elmarknaden redo? (Power Circle, Uppsala universitet, Vattenfall Eldistribution, STUNS). 

14:30–15:15 Energigemenskaper – här för att stanna? (Sustainable Innovation). 

16:00–16:45 Är Sverige redo för flytande vindkraft? (Freja Offshore). 

16:30–17:30 Vad är flexibiliteten i elsystemet värd? (Statkraft) 

Onsdag 26 juni 

8:00–08:45 Hur blir vi världsledande och inte omsprungna i omställningen? (Luleå Energi AB, Arena energi). 

08:15–08:55 Hur skapar vi gnistan för vätgasen? (Arena energi, Energiföretagen, Ørsted/Örsted, Fortum, Statkraft). 

09:00–09:45 Forskning och innovation för ett hållbart och säkert samhälle (Energimyndigheten, Vinnova, Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet). 

09:00–09:45 Vad vill framtidens politiska ledare i energipolitiken? (Statkraft, Arena energi). 

09:00–09:50 Hur klarar ett elektrifierat transportsystem en krissituation? (Svensk kollektivtrafik) 

09:00–10:00 Vägen till ett fossilfritt och bättre Sverige (Svenskt näringsliv). 

09:00–10:00 Framtidens hållbara energisystem – vem ska sälja vad och hur mycket? (Eneff - Sveriges intresseorganisation för energieffektivisering, Energicentrum Gotland). 

09:05–09:45 Kommer den förnybara vätgasen finnas där den behövs? (Arena energi, Energigas Sverige). 

 09:45–10:25 Vätgasens framtid (Arena energi, Vätgas Sverige). 

 10:00–10:50 Kan energieffektivisering hjälpa Sverige att klara klimatmålen? (Installatörsföretagen). 

10:00–10:45 Så skapar vi impact – samarbete och dess betydelse för framgång (Impact Innovation, Vinnova, Energimyndigheten, Formas). 

10:20–10:50 Hur får vi vätgasflyget att lyfta? (SAS, Aerospace Almedalen). 

12:00–12:40 Slutsnackat – receptet för att elektrifiera Sverige (Circle K Sverige). 

12:45–13:30 Hur kan energigemenskaper bli en folkrörelse? (Sustainable Innovation). 

15:00–15:50 Omställningen för våra fordon – energi och laddning (MRF Motorbranschens riksförbund). 

15:45–16:30 Hela världen tävlar – hur kommer Sverige in i energimatchen? (Ingrid Capacity, Arena energi). 

16:55–17:25 Är svenskt näringsliv redo för klimatomställningen? (Dagens industri). 

Torsdag 27 juni 

09:00–09:45 Hur accelererar vi elektrifieringen av tunga transporter? (Transportföretagen).  

09:00–09:40 Elbilar – en ny tillgång för samhället? (NIO Sweden). 

09:20–09:40 Vem har råd att byta till elbil, egentligen? (Dagens industri, Ziklo Bank). 

09:30–10:15 Havsvind och kärnkraft - synergier för ett elsystem i balans (Örsted / Ørsted, Arena energi). 

09:40–10:10 Hur gasar vi ur transportomställningens svacka med fokus på elektrifiering? (Dagens industri, Autolease, DNB).  

10:00–10:45 Hur löser vi transportsektorns koldioxidutsläpp med elektrifiering? (Öresundskraft, Sysav, Kraftringen, Arena energi). 

13:00–13:40 Industrin är redo att investera i kärnkraft (Teknikföretagen).  

13:30–14:15 Hur påskyndar vi övergången från fossila bränslen till elektrisk? ( X Shore- Electric Garden). 

15:00–17:00 Vad vill partierna i energipolitiken? (Energiföretagen Sverige, Ellevio, Göteborg Energi, OX2, E.ON, Energigas Sverige, Statkraft, Studsvik).  

15:00–15:45 Är semesterladdning en bromskloss för elektrifieringen? (Drivkraft Sverige).  

Fredag 28 juni 

09:00–09:45 På resa med elflyget (Region Gotland, Science Park Gotland, Svenska Spel).

Har du ett event som saknas på listan, hör av dig till oss. Om Power Circle

Power Circle samlar energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med våra cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för att accelerera den hållbara utvecklingen genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på att bygga nätverk och kunskap inom framtidsfrågor som smarta elnät, flexibilitet, energilager och elektrifierade transporter.


Kontaktpersoner

Johanna Lakso
Verkställande Direktör
Johanna Lakso
Arbetar övergripande med framtidens elsystem, elektrifierade transporter och energilösningar med systemnytta
David Mowitz
Expert E-mobility
David Mowitz
Arbetar främst med frågor om elektrifiering av transporter, laddinfrastruktur och integration i elsystemet.
Elham Kalhori
Expert Elmarknader
Elham Kalhori
Arbetar med frågor om framtidens elsystem, flexibilitet och marknader.
Isak Vencu Öhrlund
Samhällspolitik och policy
Isak Vencu Öhrlund
Arbetar med elektrifieringen ur ett policy- och samhällsutvecklingsperspektiv, samt externa relationer och remisser.