2021-01-21 18:12Nyheter

Rekordstort intresse för samverkan inom energibranschen

Energibranschen utvecklas snabbt och allt fler intresserar sig i elbranschens framtidsfrågor. Power Circle noterade ett nytt rekord under 2020 när den nittionde organisationen anslöt till partnernätverket. Behovet av att hitta konstruktiva samarbeten verkar viktigt för många i branschen just nu.   

Under 2020 ökade Power Circle partnernätverk kraftfullt. 27 nya partners anslöt under året vilket ska jämföras med en ökning på 7 nya partners under 2019 och 6 nya 2018.

- Våra partners vill får insikter och hålla sig uppdaterade kring kunskapsutvecklingen, nätverka med relevanta aktörer och omvärldsbevaka för att få bättre förståelse för hur marknaden utvecklas idag och framöver. Vi ser att branschen är inne i ett jättespännande skede, säger Johanna Lakso, vd Power Circle.

Flexibilitet och emobilitet växte snabbast under 2020

Det är tydligt att elmarknaden under 2020 börjat utforska flexibilitet på nya sätt. Många nya partners arbetar med affärsidéer kopplade till elsystemets flexibilitet. Bland annat Nodes som tillhandahåller en marknadsplats för flexibilitet och aggregatorerna Power2U, Ntricity och Myrspoven som gör att fler kan få nytta av möjligheterna i det framtida energisystemet.

För att nätägarna ska kunna handla upp flexibilitet behövs också bättre information om situationen i nätet vilket är något som Adaptricity och Plexigrid kan hjälpa till med. Det finns även aggregatorer som gått vägen att bli elhandlare som Krafthem som fokuserar på att aggregera elbilar i ett första steg.

Ett annat område som fortsätter växa är emobilitet. Allt fler biltillverkare satsar på elektrifieringen och både Nissan och Mercedes-Benz anslöt som nya partners under 2020. Circle K gick med som första drivmedelsleverantör med stora planer på satsningar inom laddinfrastruktur.

Emobilitymarknaden växer snabbt vilket lockar både internationella aktörer som ChargePoint och helt nya aktörer som Charge4Go och EV Solution till den svenska marknaden. ReCharge ville ta ett nytt grepp kring laddinfrastrukturen och kopplades loss från Fortum under 2020, samtidigt fortsätte H1 att erbjuda sin kundtjänstlösning till fler laddoperatörer.

Nya spännande tjänster och lösningar för elsystemet

Allt fler företag erbjuder nu en stor bredd av energitjänster till kunderna. Enequi och Brand Group Energy är två som har lösningar för både solenergi, lagring och elbilsladdning. Pumped Hydro Storage kommer in på marknaden med en helt ny typ av energilager och Infometric och Checkwatt hjälper sina kunder att mäta och energioptimera i exempelvis fastigheter och solanläggningar.

Vi välkomnar också ett par nya kommunala energibolag som representerar viktig infrastruktur och framtidsorienterade sätt att se på utvecklingen av elnäten och energisystemet, nämligen Karlstad El- och stadsnät och Luleå Energi som kan bidar med de lokala visionerna och viktiga perspektiv till omställningen.

Vikten av fungerande elnät har seglat upp som helt avgörande för energiomställningen. Nya partnern Harju Elekter är en av dem som försöker hitta smarta lösningar för framtidens elnät, det gör även välkända Siemens som anslöt igen efter ett års uppehålls under en större omorganisation, och nu har mycket spännande på gång.

Förnybart fortsätter växa i betydelse

Branschföreningen Svensk Solenergi anslöt med stort engagemang för lokala energisystem. Cirio är ett intressant tillskott till partnerkretsen som med sina juridiska kunskaper stöttar utvecklingen av förnybar energi och framtidens elsystem. Lunds tekniska högskola är också en betydelsefull partner med viktig forskning inom klimat och energisystem, och blir därmed det senast tillkomna lärosätet till nätverket. 

- Vår ambition är att samla relevanta och ledande aktörer för framtidens elsystem, och det känns fantastiskt roligt att allt fler jobbar med elektrifieringen och omställningen till ett hållbart energisystem, säger Johanna Lakso, vd Power Circle.

Power Circle vill synliggöra elens roll som möjliggörare för en hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med våra partners bygger vi kunskap om nya tekniker och energibranschens framtidsfrågor. 

Läs mer om alla våra partners och vårt partnerskap.Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 90 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Johanna Lakso
Verkställande Direktör
Johanna Lakso
Arbetar övergripande med framtidens elsystem, elektrifierade transporter och energilösningar med systemnytta