2023-03-06 05:47Nyheter

Risk för bakslag för aggregerad efterfrågeflexibilitet

Efter år av väntan på att EU-lagstiftningen ska implementeras i Sverige går nu regering och myndigheter fram med förslag som riskerar att helt sätta stopp för utvecklingen av efterfrågeflexibilitet, skriver Johanna Lakso, vd för Power Circle. Lagförslaget kommer göra aggregering helt olönsamt, menar hon.

Att arbeta med utveckling av aggregering och efterfrågeflexibilitet är ingen lätt uppgift på dagens elmarknad. Det är rentav imponerande att flera aktörer faktiskt lyckats ta sig förbi alla hinder. Både på våra stödtjänst- och lokala flexibilitetsmarknader finns idag aggregerad efterfrågeflexibilitet. Men nu kommer lagstiftning om aggregering som riskerar att helt slå undan fötterna för aggregering av efterfrågeflexibilitet.

Detta är oerhört olyckligt då samtliga myndigheter och insatta aktörer i samhället lyfter fram flexibilitet på kundsidan som en viktig utveckling för elsystemet. Marknaderna behöver få in fler leverantörer av flexibilitet – inte färre. Riksdagen behöver nu agera så att den feltolkning som uppstått kan rättas till innan detta lagförslag blir svensk lag.

Läs hela debattartikeln på Second Opinion >>Om Power Circle

Power Circle samlar energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med våra cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för att accelerera den hållbara utvecklingen genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på att bygga nätverk och kunskap inom framtidsfrågor som smarta elnät, flexibilitet, energilager och elektrifierade transporter.


Kontaktpersoner

Johanna Lakso
Verkställande Direktör
Johanna Lakso
Arbetar övergripande med framtidens elsystem, elektrifierade transporter och energilösningar med systemnytta
Elham Kalhori
Expert Elmarknader
Elham Kalhori
Arbetar med frågor om framtidens elsystem, flexibilitet och marknader.