2023-03-29 14:50Nyheter

Sweden Flex bjuder in till workshops om innovation för transformation

Power Circle, Sustainable Innovation och Linköpings universitet bjuder tillsammans in till en serie workshops riktade mot alla intressenter som berörs av energisystemet och hoppas därmed engagera allt från användare, civilsamhälle, myndigheter samt sektorsövergripande branschaktörer i uppgiften att kraftsamla för energisystemets och samhällets transformation.

Idag står samhället inför en stor omställning - energin behöver bli mer hållbar och tillgänglig för alla människor i ett globalt perspektiv. Många sektorer kommer att elektrifieras och digitaliseras, och nya innovationer och möjligheter växer ständigt fram i digitaliseringens och teknikutvecklingens spår.

Sustainable Innovation, Power Circle och Linköpings universitet vill utforska möjligheten att flexibilitet kan vara en nyckel, som tillsammans med nya produkter och tjänster, kan bidra till den stora transformation som energisystemet och hela samhället står inför. Detta görs som en del i satsningen Impact Innovation där 3-5 nya strategiska innovationsplattformar för 2030-talet ska tas fram och där projektet Sweden Flex utforskar möjligheten att bilda en strategisk innovationsplattform.

Nu vill aktörerna inom Sweden Flex bjuda in brett till ett antal workshops för alla som berörs av energisystemets transformation och vill bidra till omställningen.

– För att lyckas med en snabb transformation av energisystemet som lägger grunden till samhällets utveckling krävs ett brett engagemang i många delar av samhället. Vi välkomnar därför civilsamhälle, näringsliv, energiaktörer, akademi, innovatörer och helt nya aktörer till dessa workshops, säger Johanna Lakso, vd för Power Circle.

Att ställa om energisystemet är centralt på flera sätt för att vi ska lyckas med klimatomställningen och säkerställa att hållbar energi blir tillgänglig för alla överallt. Samtidigt står energisystemet inför en historisk transformation med flera utmaningar. Sustainable Innovation, Power Circle och Linköpings universitet ser här en stor potential för flexibilitet och nya tjänster.

– Förberedelseprojektet Sweden Flex vill engagera brett, få inspel till omställningens utmaning och bidra till visionen av en framtid där alla har tillgång till hållbar och trygg energi, dygnet runt och oavsett var man befinner sig på planeten, säger Lina Groth, projektledare på Sustainable innovation.

Energisystemet har en nyckelroll i klimatomställningen och transformationen kommer att beröra alla sektorer. Det är av yttersta vikt för både industri, samhälle och transportsektor att energisystemet levererar el under årets alla timmar utan avbrott. För att uppnå ett välfungerande och driftsäkert elsystem är digitalisering och flexibilitet en förutsättning. Utan flexibilitet kan även framtidens elsystem komma att överdimensioneras vilket skulle leda till onödiga investeringar i både produktionskapacitet och elnät.

Genom att kraftsamla kring viktiga frågor för elsystemet samtidigt som vi skapar innovationer av världsklass kan Sverige och svenska företag bidra till att säkerställa klimatomställningen och tillgång till hållbar energi för alla på planeten. Det är vi stolta över att vara med och bidra till, säger Johanna Lakso, vd på Power Circle.

En fysisk workshop kommer att hållas i Stockholm den 16 maj, och en digital workshop kommer att hållas den 23 maj 2023. Dessutom kommer det att finnas möjlighet att delta i en öppen workshop i Almedalen den 28 juni 2023!

Läs mer om projektet Sweden Flex och se anmälan till workshops här >>

Läs mer om Impact Innovation här >>Om Power Circle

Power Circle samlar energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med våra cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för att accelerera den hållbara utvecklingen genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på att bygga nätverk och kunskap inom framtidsfrågor som smarta elnät, flexibilitet, energilager och elektrifierade transporter.


Kontaktpersoner

Johanna Lakso
Verkställande Direktör
Johanna Lakso
Arbetar övergripande med framtidens elsystem, elektrifierade transporter och energilösningar med systemnytta
Anna Wolf
Vice VD & Expert Elsystem
Anna Wolf
Arbetar främst med frågor om energilager, elektrifiering, systemintegration, förnybar energi och flexibilitet mellan energisystem