2021-12-03 14:35Nyheter

Utvecklingssamtal #2 - Smarta laddlösningar

Nu släpps det andra avsnittet av Power Circles Utvecklingssamtal – en serie om frågor relaterade till elsystemets utveckling. Denna gång möter vi Sofia Granfors från Volkswagen, Anna Björkman från EVBox och Peter Hasselskog Bredesen från H1 Communication. Tillsammans har de diskuterat hur smarta laddlösningar kan snabba på elektrifieringen.  

– Smarta laddlösningar och integrationen av dem i elnätet är viktiga för elsystemet. För att få bäst nytta av lösningarnas potential behöver flera typer av aktörer samverka. Därför är det spännande att i detta samtal få sammanföra aktörer som representerar olika perspektiv som alla är viktiga när det kommer till laddlösningarnas implementering och utveckling, säger Elham Kalhori, projektledare på Power Circle.  

I den andra delen av Utvecklingssamtal har vi pratat med Volkswagen som tillverkar fordonen, EVBox som utvecklar laddinfrastrukturen, och H1 Communication som har erfarenhet av att erbjuda kundservice och teknisk support till några av landets största laddoperatörer. 

Tillsammans har de fått diskutera vad som gör en laddlösning smart, vilka smarta laddlösningar vi har tillgång till idag, och hur de kan utvecklas i framtiden. Dessutom bjuds det på en framtidsspaning när samtalet blickar framåt för att sia om hur långt utvecklingen har kommit om fem år från idag. 

– Samtalet sätter fingret på många av de möjligheter och utmaningar som vi ser när det kommer till laddning av elfordon. Både fordonen och laddarna behöver kunna kommunicera effektivt med varandra och det omgivande systemet för att laddningen ska bli smart. Här behöver flera olika aktörer samverka och framförallt få användarna med på banan, säger Johanna Lakso, vd för Power Circle. 

Detta är det andra avsnittet av Utvecklingssamtal – en serie som tar upp olika teman kring elsystemets utveckling. Avsnitten är 20–30 minuter långa, ungefär som en podd i videoformat.  

Se det andra utvecklingssamtalet här. 

 Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Elham Kalhori
Expert Elmarknader
Elham Kalhori
Arbetar med frågor om framtidens elsystem, flexibilitet och marknader.