2022-07-08 08:00Nyheter

Utvecklingssamtal #3 - Vad kan aggregering och energigemenskaper bidra till?

Nu släpps den tredje delen av Power Circles Utvecklingssamtal - en serie om frågor relaterade till elsystemets utveckling. Denna gång möter vi Anders Fredriksson Kleine från Öresundskraft, Bengt Johansson från Ellevio och Martin Wästljung från Sympower. Tillsammans har de fått diskutera vad aggregering och energigemenskaper kan bidra till - både i dagens och framtidens elsystem.

- I framtidens elsystem behöver vi främja resurseffektiva lösningar när det kommer till användandet av energi, effekt och nät. Energigemenskaper och aggregering av flexibla resurser som bidrar till systemnytta är möjligheter som bidrar till att vårt elsystem utnyttjas på ett smart och hållbart sätt, och både nätägare och tjänsteleverantörer - som aggregatorer - kan göra stor skillnad genom att förvalta kunskaperna som finns i branschen idag, säger Elham Kalhori, projektledare på Power Circle.

I den tredje delen av Utvecklingssamtal får vi lyssna till ett samtal där representanter för två nätägare - Öresundskraft och Ellevio - och Sympower - tjänsteleverantör av flexibilitet - diskuterar sina perspektiv på energigemenskaper och aggregering.

Sedan den 1 januari i år är det tillåtet för byggnader inom samma fastighet, samt för grannfastigheter, att dela energisystem mellan närliggande byggnader. Dessa sammankopplingar, så kallade energigemenskaper, möjliggör lokal förnybar produktion, delning, lagring och återvinning av energi - vilket bidrar till stärkt energieffektivitet och minskade energikostnader. När energiresurserna inom energigemenskaperna även styrs på ett effektivt sätt kan dessa dessutom bidra till flexibilitet och kapade effekttoppar, vilket medför viktig systemnytta. Med hjälp av tjänsteleverantörer som aggregerar resurserna kan elnätskunder med flexibilitetsresurser komma in på elmarknaden och få ekonomisk kompensation för att bidra till systemet.

Både energigemenskaper och aggregering kan med andra ord komma både elsystem och kunder till godo redan idag. Men förändras möjligheten för hur dessa verktyg kan användas i framtidens elsystem?

- Det är väl snarare så att vi måste ha de här verktygen, ska vi nå våra mål för energiomställningen så kommer det behövas mycket mer förnyelsebar produktion, och det innebär att då måste vi kunna hantera lasten, eller elanvändningen, så att den möter när vi har produktionstillgänglighet. Historiskt har det varit tvärt om - då har produktionen styrts för att matcha elanvändningen. Att flytta energi från tider då vi har god tillgång till tider då vi har lite brist på produktionssidan är helt avgörande för att systemet ska fungera, säger Bengt Johansson från Ellevio.

- Jag tror också att vi kommer se en större segmentering av vad vi pratar om för typ av aggregering och flexibilitet, beroende på var vi befinner oss i systemet - från det storskaliga till det småskaliga. Med segmentering tror jag att vi hos hushåll kommer skapa en situation där efterfrågan ser så rak ut som möjligt, och sen när man går uppströms - mot större volymer - kommer man göra samma sak i även tillförselledet: att skapa mekanismer för att aggregera och göra den så kallat ”väderberoende” produktionen planerbar, fortsätter Anders Fredriksson Kleine från Öresundskraft.

Det finns också en del barriärer att överbrygga för att i framtidens elsystem kunna använda sig av storskalig flexibilitet på ett smart sätt.

- Om man ska jobba med förbrukningsflex på flera timmar, och inte bara minutnivå och temporär balansering, finns det vissa svårigheter som jag ser i dagsläget: det ska vara väldigt volatila priser för att det ska börja bli riktigt intressant för flera av aktörerna att göra det här. Att vara beredda att ta de prisskillnaderna, det kanske folk inte är egentligen för att det här ska bli riktigt intressant, för storskalig flex. Så det är en stor utmaning som jag ser det, om man ser en framtid med all den industri som planeras uppe i norr, till exempel, säger Martin Wästljung från Sympower.

- Men där har man fortfarande en annan möjlighet, en del av deras elförbrukning har kanske ett annat perspektiv. De sätter igång sin produktion i en annan era av energisystemet, och jag tror att de har lite annat tänk om det här också, så det kan vara så att de kan bringa in en del balanseringshjälp också - bara från hur de har räknat på sina business cases och när det är effektivt för dem att producera till exempel vätgas, fortsätter han.

I Utvecklingssamtalet diskuteras även aspekter som reglering, flexibilitet som marknadsprodukt, affärsmodeller för flexibilitet och flexresurser och utvecklingen av aktörsrollen för aggregatorer. Slutligen diskuterades möjligheter för samarbeten mellan olika aktörer på elmarknaden.

Detta är det tredje avsnittet av Utvecklingssamtal – en serie som tar upp olika teman kring elsystemets utveckling. Avsnitten är 20–30 minuter långa, ungefär som en podd i videoformat.  

Se det tredje utvecklingssamtalet här.Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Elham Kalhori
Expert Elmarknader
Elham Kalhori
Arbetar med frågor om framtidens elsystem, flexibilitet och marknader.