2020-05-12 11:37Nyheter

Virtuellt Power Circle Summit slog publikrekord

Coronakrisen har skapat utmaningar men också möjligheter. Genom att årets Power Circle Summit genomfördes virtuellt istället för fysiskt kunde årets evenemang ge plats åt mer än 500 deltagare, jämfört med fjolårets 200. Bland temana fanns en ny elrevolution samt förstås årets Innovationsrace. En av de viktigaste slutsatserna var att svenska företag står inför en utmanande energiomställning – men där vi kan bli vinnare genom att agera på rätt sätt.

=====

Power Circle Summit 2020 gick av stapeln den 6 maj, med en huvutkonferens, två frukostseminarier och en eftermiddag med digital matchmaking. Här följer ett reportage om onsdagens hela innehåll för dig som missade konferensen live. Filmer från dagen kommer inom kort att presenteras på pcsummit.se/digital-konferens.

====

Sverige som gigatons-lösningsland

Dagen inleddes med keynote speaker Dennis Pamlin, expert vid forskningsinstitutet RISE. Han pekade på hur genomgripande och snabb dagens elektrifiering och samhällsomvandling är. Dessutom menade Pamlin att Sverige kan ställa sig i centrum för denna omvandling, som ett ”gigatons-lösningsland”:

- Redan idag har vi i Sverige företag som kan göra det möjligt att minska utsläppen med ett gigaton, det vill säga 20 gånger Sveriges utsläpp, sade Dennis Pamlin.

Dennis Pamlin menade också att vi traditionellt har tenderat att kolla på och försök imitera de största aktörerna, och att göra ”det minst dåliga”. Idag kan mindre aktörer och entreprenörer vara minst lika inspirerande – och ledarskap har kommit att handla om att vara uttalat bra, att gå före för en bättre värld.

- Det här är lite av en utmaning för oss, eftersom vi måste använda oss av vetenskap, men vi måste också inse att många av de modeller vi använde oss av faktiskt inte längre finns, sade Dennis Pamlin.

Exempelvis har IPCC nu börjat ställa frågor såsom hur vi kan bo på ett sätt som fungerar för nio miljarder människor, liksom hur vi kan äta, eller hur vi kan förflytta oss på sätt som fungerar för alla dessa människor. Här gäller det att ställa frågor som snarare handlar om vad världen – och kundkretsen – behöver snarare än vilken produkt man som företag vill sälja.

- De företag som är fast i en produkt blir ofta nervösa. Men de som säger att de levererar smart nutrition, boende, mobilitet och så vidare kan klara sig bra, menade Pamlin.

Efter Dennis Pamlins föredrag vidtog en panel på temat ”Så blir svenska företag vinnare i omställningen”. Panelister var Karin Comstedt Webb, Heidelberg Cement, Lina Håkansdotter Palm, Svenskt Näringsliv samt Pernilla Winnhed, Energiföretagen Sverige.

- Vi kommer att behöva återanvända och cirkulera byggmaterial mycket bättre framöver. Men även om vi gör detta kommer ändå nytt material att behöva skjutas till under många årtionden, påpekade Karin Comstedt Webb, Sustainability Manager, Cementa.

Comstedt Webb berättade även hur Cementa just nu håller på att tillsammans med den norska staten ta fram en CCS-lösning för hela cementindustrin, med sikte på att ha en färdig lösning på plats år 2024.

Lina Håkansdotter Palm pratade å sin sida om Svenskt Näringslivs undersökning, som visat hur Sveriges elbehov kan öka med 60 procent på 25 år – från dagens elanvändning på 126 TWh till 200 TWh år 2045.

- Den allra viktigaste frågan som vi har identifierat är tillståndsfrågan. Det här måste gå snabbt, och vi måste ha rätt fokus, rätt målbild. Jag är säker på att vi kommer att få ett elsystem som levererar på rätt sätt till år 2045, sade Lina Håkansdotter Palm, avdelningschef för hållbarhet och infrastruktur vid Svenskt Näringsliv.

Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen, pratade om hur Sverige gått från en målsättning om nettonollutsläpp till år 2045 till att vi under de senaste åren har börjat sätta upp mål om att kunna bidra med minusutsläpp till dess. För att bidra till strategiarbetet har Energiföretagen tagit fram en färdplan.

- Vi ska fasa ut 100 TWh fossila bränslen och få in 50 TWh förnybar el. Vi måste också göra det när det behövs och där det behövs. Och om 25 år ska vi ha uppnått de här målen, sade Winnhed.

Även Pernilla Winnhed pekade på att politiker behöver ställa sig upp och riva de hinder som finns, inklusive tillståndsfrågorna.

Årets höjdpunkt – Innovationsracet 2020

Härnäst följde det hett efterlängtade Innovationsracet för 2020, med Sasan Shaba, affärsutvecklare vid Energimyndigheten och Kenneth Johansson, vd EIT InnoEnergy Norden, som presentatörer. Med världens största accelerator inom förnybar energi, cirka 250 bolag i portföljen och ungefär fem miljarder kronor investerade sedan 2010 är EIT InnoEnergy väl positionerade att lyfta fram nya spännande startups inom hållbar energi.

Innan årets finalister presenterade sig höll fjolårets vinnare Enjay ett anförande. Därefter presenterade sig juryn, ledd av Energimyndighetens vd Robert Andréen och med Malin Carlström, investeringsansvarig i Europa för ABB Technology Solutions, Maria Bolin Anvill, vd för Utvecklingsklustret Energi AB och Markus Berglund från EIT InnoEnergys grupp för Business Creation, som övriga ledamöter.

De fem finalisterna i år var Celcibus, Sally R, Acosense, CarbonCloud och Ness by Kasi Technologies. Celcibus har tagit fram bränslecellskomponenter fria från ädelmetaller som därmed blir billigare och hållbarare att tillverka. Sally R, döpt efter den första kvinnan i rymden – amerikanska Sally Ride – använder sig av den internationella rymdstationens ventilationsteknik för att skapa bättre ventilationssystem i byggnader. Acosense använder akustik för att optimera processindustrin och upptäcka hur väl den fungerar. CarbonCloud tar fram detaljerade klimatfotavtryck för matvaror och produktionsprocesser inom livsmedelsindustrin. Och Ness från Kasi Technologies kan monteras på fossilbränsledrivna fordon för att få ned klimatutsläppen.

Positiva fallstudier om morgondagens elsystem

De fem finalisterna ”grillades” sedan av juryn, som därefter drog sig tillbaka för överläggningar. Innan vinnaren presenterades var det lunchpaus, och sedan ett case-marathon om framtidslösningar i praktiken. Först ut var Jenny Larsson, vd ABB Power Grids Sweden AB, som berättade om systemet TOSA, som möjliggör extrem snabbladdning med minimal nätkapacitet.

- Det här är en teknik som laddar en buss på 15 till 20 sekunder. Vid utvalda laddstationer laddas batteriet med en 600 kW snabbladdare. Om vi har många passagerare som ska av blir stoppen längre och bussen kan ladda lite extra och fortsätta rulla, sade Larsson.

För att klara av effektutmaningen kan laddplatserna placeras på de ställen där nätet har bra förutsättningar, och så kan systemet backas upp med energilagring.

Nästa case presenterades av Cecilia Wemming, Public Affairs Advisor på Ellevio, som pratade om hur man rullar ut 20 000 laddpunkter i elnätet samtidigt som vi har akut kapacitetsproblematik. Bakgrunden är den snabba tillväxttakten ifråga om elfordon, som förväntas stå för 50 procent av nybilsförsäljningen redan år 2025. Stockholms stad har där som mål att fram till år 2022 ha 4 000 publika laddplatser, och fram till 2030 uppemot 25 000 publika laddplatser.

- Vi tog därför fram ett koncept i höstas som vi kallar Ellevio Smart Laddinfra. Med den kan vi styra om effekten på de här laddgatorna. Vi har också arbetat intensivt med Stockholms stad kring detta, sade Cecilia Wemming.

Därpå berättade E.ONs strategichef Peter Sigenstam om deras nya digitala marknadsplats:

- Kunder som är flexibla i sin produktion och konsumtion kan få lite extra ersättning. Den här digitala marknadsplatsen kallar vi för SWITCH, och den fungerar som en ”Airbnb för nätkapacitet”.

Jonas Tannerstad, teknisk chef Örebrobostäder, berättade sedan om företagets allt större uppkopplade bostadsbestånd:

- Vi går från produktion på enskild fastighetsnivå till aggregerad fastighetsnivå. All den kunskap vi har skaffat oss kommer vi att tillämpa när vi bygger nytt. Framtidens hus kommer att bli väldigt smarta, hålla reda på när det är väldigt höga kapacitetsuttag och kapa dessa.

En ytterligare panel diskuterade sedan hur snabbt vi kan skala upp energilösningarna. Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör vid Energimarknadsinspektionen, berättade här i ett förinspelat inslag om vad hon tycker om takten i omställningarna.

- Det är alltid knepigt. Det handlar om att det ska finnas spelregler som tar bort barriärer. Sedan får det inte vara för mycket regler heller, för då kan de lägga sig som en blöt filt över allt, sade Anne Vadasz Nilsson.

Johan Ehrenberg, entreprenör och debattör vid ETC El, påpekade å sin sida att omställningen måste komma från dem som är direkt berörda av den:

- Ingen systemändring kan ske uppifrån, utan den måste ske underifrån. Och det är bara när människor ser att de kan få det bättre som vi kommer att få en – snabb – förändring, sade Ehrenberg.

Annika Viklund, chef Vattenfall Distribution, påtalade även hon vikten av enskilda människors engagemang i omställningen:

- Uppskalningen får man först när den som ska investera ser hur man ska få tillbaka investeringen på något sätt. Man behöver veta vilka regler som ska gälla, vilka affärsmodeller det handlar om och så vidare, sade hon.

Robert Andréen, generaldirektör Energimyndigheten, påtalade hur det behövs olika lösningar och olika modeller på olika håll:

- Det går inte att säga att ”one size fits all”, utan det handlar om väldigt många olika aktörer. Det är mentala trösklar i många delar. Man måste sluta vara för teknikfokuserad, sade Robert Andréen.

Power Circles vd Johanna Lakso och Bo Normark, expertkommentator, kommenterade sedan dagen.

- Det är fantastiskt att höra den stora uppslutningen kring hur elektrifieringen ger oss möjligheter. Dessutom att samverkan är så viktigt. Sverige är ett litet land, och vi har enormt mycket att tjäna på att se Europa som en hemmamarknad, sade till exempel Bo Normark.

Grande finale

Men Innovationsracet då? Vad blev resultatet? Jo, på plats nummer 3 kom Acosense. På andraplats kom Carbon Cloud. Vinnare av 2020 års Innovationsrace och 100 000 kronor blev Celcibus.

- Wow, jag är överväldigad! I det här starka teamet så kändes det som en väldigt stark kvalitetsstämpel på det vi vill göra, sade Patric Stafshede, vd Celcibus.

Även Kommersialiseringspriset, som instiftades förra året och delas ut till en aktör som kommit långt på vägen mot kommersialisering, gavs ut i år. Vinnare 2020 blev robot- och maskinlärningsföretaget Univrses, som bland annat arbetar nära ABB.

- Vi är väldigt glada och stolta över att få den här utmärkelsen, sade Jonathan Selbie, vd Univrses.

 

Ytterligare program – Två spännande frukostseminarier

Utöver det ordinarie seminarieprogrammet och Innovationsracet bjöd onsdagen på två frukostseminarier. Först ut på morgonen var Erling Gustafsson, affärsutvecklare vid AddSecure Smart Grids AB, med runt 500 anställda och omsättning kring en miljard. På temat ”Mätvärden från nätstationerna – så kan de användas i praktiken. Hur man får bättre beslutsunderlag genom att mäta.” pratade Gustafsson bland annat om hur vi behöver gå från reaktiv till proaktiv hantering av elnäten.

- Vår idé var att jobba med analyser och vara mer proaktiva. Vi vill att eldriften ska vara smart, effektiv och trygg, och man ska ha koll på vad som händer i elnäten innan larmen kommer, sade Erling Gustafsson.

Företaget arbetar utöver smarta elnät även med smarta larm i bland annat hissar, inom äldreomsorgen, för utryckningsfordon och för lastbilar. Ett viktigt syfte med deras verksamhet inom smarta elnät är att ta fram beslutsunderlag för långsiktiga prioriteringar.

- Vi kommer att behöva ta ut mer elenergi. När vi gör investeringar i elnäten ska de stå i 40-50 år, och hur kommer vår produktion att se ut om 40-50 år? Utmaningarna är att göra det enkelt, att det är kostnadseffektivt och att det går att göra i vardagen, sade Gustafsson.

För att bemöta dessa utmaningar har AddSecure bland annat tagit fram modulariserad utrustning för enkla byten. Vidare har de fokuserat starkt på samverkan med kunder, som ofta har haft klara och tydliga önskemål om vad de vill ha för lösningar.

Målen för AddSecures utvecklingsprojekt har varit flerfaldiga:

  • Att minska avbrotten
  • Att öka intäktsutvecklingen
  • Att minska energikostnaderna
  • Att analysera kapacitetsbristen
  • Att bättre kontrollera hälsotillstånd i nätet och
  • Att bidra med bättre besluts- och prioriteringsunderlag för investeringar.

Moderatorerna Daniel Kulin och Johanna Barr ställde därefter ett antal frågor till Erling Gustafsson, inklusive om han trodde att nätägarna verkligen är redo att ställa om till smarta elnät och proaktiv datahantering.

- Det måste göra ont! För att skapa förändring måste man känna att det verkligen behövs. Som människa ändrar man sig inte förrän man verkligen behöver det. Ledarskapet måste vara tydligt, och man måste våga hoppa, svarade Gustafsson.

Nästa frukostseminarium presenterades av Göran Ernstson, vd Power2U, ett innovativt bolag som bildats 2018 av EIT InnoEnergy och de regionala energibolagen Öresundskraft, Jämtkraft, Tekniska Verken, Jönköping Energi och Umeå Energi. Ernstsons tema var ”Delning och digitalisering – lösningen på klimatutmaningen”. Bland annat pekade Göran Ernstson på digitalisering som fantastisk möjliggörare.

- Resurserna används mycket bättre genom digitalisering. Världens största taxibolag Uber har inga egna bilar, utan använder istället de bilar som står stilla till 98 procent i genomsnitt. Airbnb äger inga egna bostäder, och Facebook skapar inte sitt eget innehåll, sade han.

Här finns möjligheter även för förnybar energi, som genom digitalisering kan förflyttas i tid och rum för att göra nytta just nu och här. Genom elbilar, solceller och andra system kan produktion, distribution och lagring optimeras till precis det tillfälle och den plats där det behövs.

- Det blir faktiskt mycket bättre. Om jag inte behöver min energi just nu kan jag skicka den till grannen. Jag kan ladda bilen på natten, och så vidare, påpekade Göran Ernstson.

Power2U arbetar som aggregator med molnbaserade, horisontella tjänster som ”pratar” med olika elprylar, inklusive ventilationsanläggningar, fjärrvärme och så vidare. Systeminformationen samlas ihop och sakerna kommer till användning vid bästa, mest kostnadseffektiva tillfälle.

- Som ett exempel försörjs Örebrobostäders kontor till ganska stora delar av elbilen Nissan Leafs batterier, sade Ernstson.

En ytterligare fördel med liknande tjänster är att man enligt Göran Ernstson kan få ganska bra betalt för den el som man tillhandahåller och distribuerar vidare, även som privatperson. Genom att använda sin elbil för att hjälpa till att ladda hus kan man köra elbilen närmast gratis, menade han bland annat.

Inte minst EU ger tydligt stöd till denna sorts ”energimedborgargemenskaper”, påpekar Power2U, som också anser att rollen som aggregator i sådana gemenskaper kommer att bli allt viktigare framöver.

 

JOAKIM RÅDSTRÖM
Frilansjournalist
Hemsida: www.joakimradstrom.com
E-postadress: freelance@joakimradstrom.com
Telefonnummer: 073-656 76 17

Power Circle Summit arrangeras av Power Circle, Energimyndigheten, InnoEnergy samt Svenska Mässan i Göteborg. Målgruppen är ledande beslutsfattare och experter som i sina olika roller, över branschgränser, kan påverka energimarknaden och dess utveckling. Konferensen har en branschöverskridande inriktning och är en viktig plattform för att visa upp vad svensk energiteknik kan åstadkomma för att lösa dagens och framtidens energi- och miljöutmaningar. Läs mer på www.pcsummit.se.Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 70 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Johanna Lakso
Verkställande Direktör
Johanna Lakso
Arbetar övergripande med framtidens elsystem, elektrifierade transporter och energilösningar med systemnytta
Daniel Kulin
Tidigare anställd
Daniel Kulin
Arbetar med frågor om elektrifiering av transportsektorn, laddinfrastruktur, vehicle-to-grid, flexibilitet i transportsektorn