2021-07-09 11:24Pressmeddelande

Elbilen allt mer populär

Under årets andra kvartal har över 30 000 laddbara fordon adderats till Sveriges elektrifierade fordonsflotta som nu nått 250 000. Nästan 1 000 nya laddpunkter har installerats och elbilen närmar sig allt jämt den populära laddhybriden i nyförsäljning.

Våren 2020 kunde det fastslås att Corona pandemin påverkade nybilsförsäljningen negativt men att efterfrågan på laddbara fordon stod kvar. Nu ett år senare kan det konstateras att nybilsförsäljningen tagit fart ordentligt igen och efterfrågan på laddbara fordon fortsätter öka. Hittills i år, t o m 30 juni, har landets laddbara fordonsflotta ökat med 62 243 fordon, inkluderat elbilar och laddhybrider, tillsammans med elektriska lätta lastbilar, bussar och motorcyklar. Det är en ökning med 112 % jämfört med förra året, då siffran för samma period låg på 29 341. På personbilssidan handlar det om ytterligare 20 803 elbilar och 40 044 laddhybrider under första halvåret.

Totalt rullar nu 249 623 laddbara fordon i Sverige, varav 239 882 är personbilar. Detta betyder att laddbara personbilar nästan utgör 5 % av personbilsflottan. Det kan jämföras med Norge som nått 20 % under senaste halvåret.

Utifrån andelen laddbara fordon av nybilsförsäljningen i Europa ligger Sverige bra till. IEAs Global Ev Outlook presenterade ett europasnitt på 22 % för 2020. Hittills under 2021 ligger Sverige på 40 % och under juni månad på hela 47 %.

Även om Sverige är på väg i rätt riktning och exempelvis för tillfället har högre andel försäljning av laddbara fordon än Nederländerna, som ofta anses som ett föredömligt elektrifieringsland, finns några nackdelar med Sveriges statistik. Den i många fall fossildrivna förbränningsmotorn fortsätter att säljas i stor grad då antalet nya laddhybrider är betydligt fler än antalet nya elbilar - hittills i år utgör elbilar drygt 30 % av försäljningen av laddbara fordon. I exempelvis Storbritannien, Nederländerna, Frankrike och Norge är situationen omvänd, elbilarna går före laddhybriderna.

Däremot visade Power Circles statistik för juni en spännande förändring, elbilsbeståndet ökade med 8 101 fordon och laddhybriderna med 8 014 fordon. Trenden kan alltså vara på väg att ändras, något som även Bil Sweden kommenterat och lagt skatteförändringar och ett ökat utbud av elbilar till grund för. Detta ligger även i linje med Power Circles prognoskurva på 2,5 miljoner laddbara fordon till 2030 som visar att elbilen går om laddhybriden i både försäljning och till antalet under de närmaste åren.

Eftersom elbilen blir allt mer populär ökar också den samlade batterikapaciteten snabbt, och uppgår idag till 5 850 MWh. Det ökande behovet av elektricitet till elbilarna kan skapa utmaningar för Sveriges elsystem, samtidigt som batterilagringskapaciteten börjar komma upp i en nivå som kan skapa betydande nytta för elsystemet.

”Under senaste halvåret har vi sett hur elbilar börjat stötta Sveriges elsystem, aggregerade laddstationer har kvalificerat in till Svenska kraftnäts stödtjänster och även bidragit med flexibilitet på lokala flexmarknader”, säger Simon Lundqvist, Power Circle.

Den publika laddinfrastrukturen hänger inte med i utvecklingen utan antalet laddpunkter per laddbart fordon har minskat under året, från 0,06 till 0,05. Däremot är Sverige inte ensamma. Länder med den högsta andelen av laddbara fordon tenderar att ha lägsta CPEV (Laddpunkt per elektriskt fordon), exempelvis är Norges och Islands CPEV 0,03 och Danmarks 0,05. Att majoriteten av dagens elbilsägare i dessa länder har tillgång till privat parkering med laddmöjlighet kan vara en anledning.

”För att nå ytterligare köpgrupper som inte har möjlighet till laddning direkt vid hemmet kommer utvecklingen av publik laddinfrastruktur vara kritiskt”, säger Simon Lundqvist, Power Circle.

Slutligen kan konstateras att elektrifieringen av tunga fordon tagit fart under 2021, var tredje nyregistrerad buss är nu elektrifierad och hittills i år har 16 tunga elektriska lastbilar registrerats.

ELIS - Elbilen i Sverige

Power Circle publicerar varje månad utvalda delar av statistiken över beståndet av laddbara lätta fordon och publik laddinfrastruktur i Sverige. Statistiken sammanställs från en unik databas över Sveriges samtliga laddbara fordon (personbilar, lätta lastbilar, mc och bussar) och ger en mer heltäckande bild av elbilar och laddhybrider i Sverige än annan tillgänglig statistik. Verktyget har uppdaterats till 2021 och gjort det enkelt att få en snabb överblick över den nationella statistiken eller för enskilda län och kommuner. Statistiken är presenterad i sju olika vyer med grafer och genom att klicka på graferna kan användaren välja att se statistik på års- eller månadsbasis, att se utvecklingen för en enskild fordonstyp eller laddpunkter för en särskild effektnivå. All data bakom graferna kan laddas ned i csv-format och även själva vyerna kan laddas ned som pdf och ger ett unikt beslutsunderlag då det kommer till uppbyggnad av lokal laddinfrastruktur, inköp av elfordon och marknadsöversikt.

För mer information, engångsutdrag eller abonnemang på ELIS, kontakta;

Simon Lundqvist, projektledare, Power Circle AB

+46 (0)70 319 48 33, simon.lundqvist@powercircle.orgOm Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 90 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Simon Lundqvist
Tidigare anställd
Simon Lundqvist
Arbetar med frågor om e-mobilitet och smart laddning genom olika projekt och aktiviteter