2019-01-15 08:00Pressmeddelande

Laddbara bilar ökade 52% 2018 - bonus malus har bidragit

Under senare delen av 2018 tillkom fler laddbara bilar än någonsin tidigare. Bonus malus är en tydlig politisk signal och det finns nu totalt finns 68 805 laddbara bilar i trafik i Sverige vilket nästan är en fördubbling sedan förra årsskiftet. December bidrog med 2006 registreringar vilket motsvarar 9 procent och är något över månadssnittet. Det trots få registreringsdagar, långa leveranstider hos biltillverkarna och att december inte stod för mer än 4% av totala nybilsförsäljningen på årsbasis.

Elbilsutvecklingen fortsatte stadigt även under årets sista månad. Bara i december tillkom 2 006 laddbara fordon i Sverige vilket summeras ihop till en total ökning på 23 410 laddbara bilar under 2018. Bonus malus-systemet som trädde i kraft 1 juli 2018 har bidragit till en ökad efterfrågan på laddbara fordon. Under andra halvan av året tillkom i genomsnitt 400 fler laddbara fordon per månad jämfört med första halvan av 2018. Det finns nu 68 805 laddbara bilar i trafik i Sverige.

Ökningen hade kunnat varit ännu större ifall bilhandlarna kunnat möta den ökade efterfrågan på laddbart. Istället har flera potentiella elbilsköpare mötts av långa väntetider under hösten.

- Det stora intresset för laddbara fordon är väntat och det är samtidigt olyckligt att handeln inte har mött den ökade efterfrågan. Jag hoppas att biltillverkarna förbereder sig för en snabbt växande svensk marknad säger Daniel Kulin, sakkunnig e-mobility och laddinfrastruktur Power Circle.

Den 28 januari bjuder Power Circle in till Frukost: Elbilsläget 2018 med ny prognos. Då presenteras rapporten Elbilsläget 2018 med statistik och data som beskriver utveckling av laddbara fordon i trafik samt publik laddinfrastruktur i Sverige. Rapporten innehåller även nya prognoser för elbilsutvecklingen 2019-2045.

Jämfört med samma månad föregående år har den publika laddinfrastrukturen ökat med 44 procent och omfattar nu 6 640 laddpunkter fördelat på 1 634 laddstationer. Antal laddpunkter i förhållande till antalet laddbara bilar (CPEV) har ökat till 0,10 vilket innebär att det nu finns en publik laddpunkt per tio laddbara bilar i Sverige.

- Tillgång till publik laddinfrastruktur är oerhört viktigt för att skapa förutsättningar för elektrifiering av personbilsflottan. Vi hoppas att vår förnyade prognos kommer hjälpa regioner i deras arbete att möjliggöra elektrifiering av sina transporter, säger Daniel Kulin, sakkunnig e-mobility och laddinfrastruktur Power Circle.

Det finns totalt 94 helt eldrivna bussar i Sverige, registrerade i 15 kommuner. Jämfört med samma månad förra året har antalet elbussar ökat med nära 80%. Flest elbussar (14 st) finns just nu i Västerås kommun där det i december registrerades tre nya elbussar.

Topplistan

De vanligaste elbilarna i Sverige är Nissan Leaf (3 899 st), Tesla Model S (3 659 st) samt Renault Zoe (3 332 st). Bland laddhybriderna är Volkswagen Passat GTE (11 916 st), Mitsubishi Outlander PHEV (8 747 st) och Kia Optima PHEV (4 164 st) vanligast.

På nya www.elbilsstatistik.se finns ytterligare information om det laddbara beståndet och laddinfrastrukturen i Sverige, inklusive grafer och andra visualiseringar av intressant statistik.

ELIS - Elbilen i Sverige

Power Circle publicerar varje månad utvalda delar av statistiken över beståndet av laddbara lätta fordon i Sverige. Statistiken sammanställs från en unik databas över Sveriges samtliga laddbara fordon (personbilar, lätta lastbilar och fyrhjuliga mc) och ger en mer heltäckande bild av elbilar och laddhybrider i Sverige än annan tillgänglig statistik. I databasen, som går att beställa i sin helhet, belyses bland annat olika laddstandarder, tekniska specifikationer specifika för elbilar och geografiska data för varje enskild bil, samt diverse prognoser. Informationen ger ett unikt beslutsunderlag då det kommer till uppbyggnad av lokal laddinfrastruktur, inköp av elfordon och marknadsöversikt.Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 70 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Johanna Barr
Tidigare anställd
Johanna Barr
Arbetar främst med frågor om elektrifiering av transportsektorn, laddinfrastruktur, stödtjänster, flexibilitet i elsystemet och digitalisering
Daniel Kulin
Tidigare anställd
Daniel Kulin
Arbetar med frågor om elektrifiering av transportsektorn, laddinfrastruktur, vehicle-to-grid, flexibilitet i transportsektorn