2022-01-13 11:40Pressmeddelande

Milstolpen 300 000 laddbara fordon passerades vid årsskiftet

Under 2021 har vi fortsatt kunna se laddbara fordon öka i rekordtakt inom flera fordonssegment. Laddbara fordon ökade under året med 64 % och milstolpen 300 000 laddbara fordon passerades. Under 2021 har också stora steg tagits kring elektrifiering av tunga lastbilar där antalet mer än fördubblats. En fortsatt kraftig utbyggnad av laddinfrastruktur är nödvändig och vi har under året kunna läsa om flera intressanta satsningar.

Elektrifieringstakten inom transportsektorn har under 2021 varit fortsatt hög med en total ökning över året på 64 %. 2020 avslutades med cirka 190 000 laddbara fordon och nu, ett år senare, har milstolpen 300 000 laddbara fordon passerats. Totalt rullar 309 114 laddbara fordon i Sverige varav 109 735 elbilar (BEV), 187 905 laddhybrider (PHEV), samt 2 361 elmotorcyklar, 667 elbussar och  8 443 lätta lastbilar. Statistiken från december visar att 60 % av nyregistreringarna var laddbara fordon. Trenden har varit att elbilen närmat sig den allt jämt populära laddhybriden i nyförsäljning och under årets fjärde kvartal stod rena elbilar för 51 % av alla nyregistrerade laddbara fordon. Motsvarande siffra för samma period 2020 var 30 %.

På personbilssidan utsågs Volkswagen ID 4 till årets bil i världen 2021 och toppade också listan som Sveriges mest sålda elbil under 2021. Kia Ceed tog förstaplatsen som mest sålda laddhybrid. Det totala elbilsbeståndet i Sverige toppas av Tesla Model 3 följt av Kia e-Niro och Renault ZOE. Bland laddhybriderna innehar VW Passat förstaplatsen följd av Volvo V60 och Volvo XC60. Den samlade batterikapaciteten från landets laddbara fordon uppgår nu till 7 400 MWh, intressant att reflektera kring vilken potentiell resurs denna kapacitet skulle kunna vara i elsystemet som diskuterats flitigt i media under vintern till följd av de stora variationerna i elpris.

I Power Circles långtidsprognos, som pekar på 2,5 miljon laddbara fordon till 2030, prognostiserades för 2021 andelen elbilar till 10 % och laddhybrider till 17 % av nybilsförsäljningen. Detta överstegs och det faktiska utfallet blev 19 % elbilar och motsvarande siffra för laddhybrider var 25 %

- Utvecklingen går otroligt snabbt framåt och vi håller just nu på att uppdatera vår långtidsprognos från 2019. Teknikutveckling, konsumenters inställning, fordonstillverkarnas planer och kraftfullare policy, särskilt från EU-håll, är alla saker som har ändrat spelplanen, säger Johanna Barr, expert på Power Cirlce.

Utbyggnadstakten av laddinfrastukturen behöver öka med den ökande försäljningen av fordon. Antalet publika laddpunkter ökade 2021 med 23 % och uppgår nu till 14 240 st. fördelade på 2 639 laddstationer. Många aktörer satsar stort och drivmedelsbolagen Circle K, OKQ8 och Preem har under året gått ut med satsningar som skulle innebära cirka 2 100 nya laddningspunkter vid befintliga drivmedelsstationer. Även Klimatklivet kommer förstärkas för att möjliggöra ytterligare investeringar.

Under året presenterade EU som del av Fit For 55-paketet och det nya Alternative Fuel Infrastructure Directive (AFIR) nya sätt att räkna på behovet av publik laddinfrastruktur. I stället för de omdebatterade CPEV-måttet, antal laddpunkter per laddbart fordon, där riktvärdet är 0.1 föreslås i AFIR att behovet av publik laddinfrastruktur beräknas som 0,66 kW publik laddkapacitet per laddhybrid och 1 kW laddkapacitet per ren elbil.

Under våren lyfte även Power Circle ett alternativt sätt att beräkna behovet av publika laddpunkter med utgångspunkt i en metod som Transport & Environment (T&E) använder i sin rapport Recharge EU, och som har likheter med hur EU-kommissionens nya indikator beräknas. Behovet landade då på 90 000 publika laddpunkter år 2030.

- Utöver att enbart diskutera antalet laddpunkter är det viktigt att de nya riktvärdena fokuserar på att möjliggöra laddning för elbilförare utan förutsättningar till laddning direkt vid hemmet, som exempelvis i flerbostadshus, säger Hampus Thuresson, projektledare på Power Circle.

2021 var även året då elektrifiering av tunga fordon tog fart ordentligt. Lastbilstillverkarna jobbar hårt för att få ut nya modeller av elektriska tunga fordon och under året har antalet laddbara tunga lastbilar mer än fördubblats när de ökat från 29 till 73 stycken.  Elektrifieringskommissionen lanserade i december en handlingsplan med en rad åtaganden och initiativ för att påskynda elektrifieringen av transporter, där ett flertal handlar om hur elnäten ska kunna möta effektbehovet från laddning.

Under året presenterades även satsningar på utbyggnaden av publik laddinfrastruktur för den tunga fordonsflottan, genom bland annat ett joint venture mellan lastbilstillverkarna Volvo, Daimler och Traton, med målet att etablera minst 1 700 laddpunkter i Europa avsedda för lastbilar.

Power Circle har under året släppt flera faktablad kopplade till elektrifierade transporter och laddinfrastruktur. I början av året släpptes faktabladet Vad är smart laddning och kopplat till tunga transporter släpptes i början av sommaren faktabladet Elektrifiering och laddning av tunga lastbilar och i december släpptes Elvägars möjligheter.

Allt tyder på att elektrifieringstakten inom transportsektorn kommer vara fortsatt hög och Bil Sweden prognostiserar att 60 % nybilsregistreringarna kommer vara laddbara 2022. Power Circle kommer följa den fortsatta utvecklingen av marknaden med spänning och under våren kommer uppdaterade fordonsprognoser lanseras, där även elektrifiering av tunga fordon inkluderas.

ELIS - Elbilen i Sverige

Power Circle publicerar varje månad utvalda delar av statistiken över beståndet av laddbara lätta fordon och publik laddinfrastruktur i Sverige. Statistiken sammanställs från en unik databas över Sveriges samtliga laddbara fordon (personbilar, lätta lastbilar, mc och bussar) och ger en mer heltäckande bild av elbilar och laddhybrider i Sverige än annan tillgänglig statistik. Verktyget har uppdaterats till 2021 och gjort det enkelt att få en snabb överblick över den nationella statistiken eller för enskilda län och kommuner. Statistiken är presenterad i sju olika vyer med grafer och genom att klicka på graferna kan användaren välja att se statistik på års- eller månadsbasis, att se utvecklingen för en enskild fordonstyp eller laddpunkter för en särskild effektnivå. All data bakom graferna kan laddas ned i csv-format och även själva vyerna kan laddas ned som pdf och ger ett unikt beslutsunderlag då det kommer till uppbyggnad av lokal laddinfrastruktur, inköp av elfordon och marknadsöversikt.

Du kan se utdrag ut statistiken på www.elbilsstatistik.se. För information eller för att beställa statistiken i sin helhet, kontakta:

Hampus Thuresson, projektledare, Power Circle AB 

 +46 (0)70 221 18 16,  hampus.thuresson@powercircle.orgOm Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Johanna Barr
Tidigare anställd
Johanna Barr
Arbetar främst med frågor om elektrifiering av transportsektorn, laddinfrastruktur, stödtjänster, flexibilitet i elsystemet och digitalisering
Hampus Thuresson
Statistikansvarig
Hampus Thuresson
Arbetar med frågor om e-mobilitet genom olika projekt och aktiviteter, samt vår statistik ELIS.