2021-10-15 06:22Pressmeddelande

Nya rekord - varannan ny bil är laddbar

Årets tredje kvartal har kantats av en dämpad takt i nybilsförsäljningen samtidigt som andelen laddbara fordon fortsätter att växa. Nya rekord har noterats, i september stod laddbara fordon för 52 % av nybilsförsäljningen och över 60 % av dessa vara elbilar - laddhybridens era ser ut att vara förbi och vi satsar nu fullt på elbilen.

Trenden under våren med en kraftig ökning i nyregistrerade fordon har under senaste kvartalet vänt till en nedåtgång. Någon nedåtgående trend i andelen laddbara fordon syns däremot inte till utan hittills i år har laddbara fordon stått för 33% av personbilsbeståndets ökning, vilket kan jämföras med drygt 20 % under samma period 2020. Totalt rullar 275 300 laddbara fordon i Sverige varav 91 449 elbilar (BEV), 173 377 laddhybrider (PHEV), samt 2303 elmotorcyklar, 653 elbussar och 7515 lätta lastbilar. 

En nedåtgång i nybilsförsäljningen kan vara tillfälligt men en ökning i andelen elektrifierade fordon har vi sett under en längre tid, säger Simon Lundqvist, Power Circle.

Det innebär en ökning med 88 300 laddbara fordon under 2021. Intresseväckande är den ökade efterfrågan på elbilar (BEV) kontra laddhybrider (PHEV). Under årets hittills passerade kvartal har elbilarna stått för 43 % av dem nyregistrerade laddbara personbilarna vilket är en ökning med 70 % mot samma period 2020, då elbilarna stod för 30 % av nyregistrerade laddbara personbilar. 

Den publika laddinfrastrukturen består nu av 2589 laddstationer vilket i sig kan låta som få. Däremot hittar vi 220 laddpunkter i den största laddstationen i Sverige och totalt finns 13 933 laddpunkter i Sverige. 

En utveckling i Norges spår 

I Norge har laddbara fordon stått för 85 % av nybilsförsäljningen och elbilar för hela 62.5 % under 2021. Att elbilsköpet är en självklarhet för många beror på rikliga förmåner. Bland annat noll moms, näst intill fri bompeng (vägavgift) för de annars dyra vägresorna genom Norges tunnlar och en mycket lägre fordonsskatt. Om takten fortsätter kommer den sista nya diesel- eller bensinbilen säljas april 2022 visar siffror från Norges Automobilförbund NAF.  

Intressant grafik från Norska upplysningsrådet för vägtrafik OFV visar att Sveriges nybilsmix idag liknar den Norge hade 2018. Med en fortsatt agenda för elbilar kan Sverige ta stora kliv mot elektrifierade transporter.  

Satsningar på laddinfrastruktur 

Även om kostnadsparitet vid nybilsköp mellan elbilar och andra alternativ är ytterst viktigt för utvecklingen visar en ny undersökning av Skellefteå Kraft och Kantar Sifo att räckviddsångesten och bristen på publika laddstationer sätter käppar i hjulet för elbilsköp.  

I takt med att dagens bensinmackar får upp laddinfrastruktur och vi dagligen blir exponerade för laddningsmöjligheter kommer ytterligare en växel i elektrifieringen läggas i, säger Simon Lundqvist, Power Circle.

Senaste månaderna har media gärna gått ut med att bristen på publik laddning är stor. Dessa analyser bygger på måttet CPEV (antal laddpunkter per laddbart fordon) och där riktvärdet är 0.1. Det skulle innebära att vi idag behöver 27 500 laddpunkter vilket är det dubbla mot dagens antal. Power Circle har gjort ett första försök i arbetet med att nyansera måttet CPEV som inte tar hänsyn till laddarens effekt eller om det är en elbil eller laddhybrid som har helt olika behov av laddning. Utifrån nyanseringen behövs idag cirka 19 000 laddpunkter och 90 000 till år 2030. 

Europakommissionen har dessutom presenterat en första inblick i nya AFIR, en reglering för medlemsländerna att följa gällande bland annat laddinfrastruktur. Här har CPEV frångåtts och AFIR föreslår minst 300 kW per publik laddstation varav en laddpunkt på minst 150 kW till 2025 och att ett riktvärde likt CPEV är 1 kW per elbil och 0.66 kW per laddhybrid. 

Att endast titta på antalet laddare är något som branschen håller med om att det är irrelevant. I en artikel i NyTeknik trycker Vattenfall på behovet av att öka nyttjanden på laddinfrastrukturen som idag har hög tillgänglighet förutom under vissa resintensiva semesterdagar. Bilden av kaos på laddstationer stämmer inte och det är svårt för branschen att ta höjd för avvikande dagar eftersom de har ekonomin att förhålla sig till. Här ser Power Circle att innovativa, skalbara och mobila laddlösningar kommer bli en nyckel framöver. 

ELIS - Elbilen i Sverige

Power Circle publicerar varje månad utvalda delar av statistiken över beståndet av laddbara lätta fordon och publik laddinfrastruktur i Sverige. Statistiken sammanställs från en unik databas över Sveriges samtliga laddbara fordon (personbilar, lätta lastbilar, mc och bussar) och ger en mer heltäckande bild av elbilar och laddhybrider i Sverige än annan tillgänglig statistik. Verktyget har uppdaterats till 2021 och gjort det enkelt att få en snabb överblick över den nationella statistiken eller för enskilda län och kommuner. Statistiken är presenterad i sju olika vyer med grafer och genom att klicka på graferna kan användaren välja att se statistik på års- eller månadsbasis, att se utvecklingen för en enskild fordonstyp eller laddpunkter för en särskild effektnivå. All data bakom graferna kan laddas ned i csv-format och även själva vyerna kan laddas ned som pdf och ger ett unikt beslutsunderlag då det kommer till uppbyggnad av lokal laddinfrastruktur, inköp av elfordon och marknadsöversikt.

För mer information, engångsutdrag eller abonnemang på ELIS, kontakta; 

Simon Lundqvist, projektledare, Power Circle AB 

 +46 (0)70 319 48 33,  simon.lundqvist@powercircle.orgOm Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 90 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Simon Lundqvist
Tidigare anställd
Simon Lundqvist
Arbetar med frågor om e-mobilitet och smart laddning genom olika projekt och aktiviteter