2022-05-06 11:10Nyheter

Power Circle i Almedalen

Elektrifieringen av fordonsflottan, liksom omställningen av energisystemet, fortsätter att gå i rasande takt, och energidebatten har sällan varit hetare. Årets Almedalsvecka kommer tveklöst att bjuda på en rad spännande och utmanande samtal, och Power Circle är självklart på plats för att bidra till diskussionen. 

Äntligen är det möjligt att ses fysiskt igen på årets Almedalsarena! Power Circle är självklart på plats med flera medarbetare och deltar gärna i era mötesplatser – med prioritet för våra partnerföretag. Välkomna att bjuda in oss till era seminarier eller rundabordssamtal om ni söker debattglada experter inom energifrågor och e-mobilitet till era arrangemang!  

Vi diskuterar gärna frågor som rör framtidens energisystem – som exempelvis smarta och digitaliserade elnät, flexibilitetslösningar, energilagring, elektrifieringen av fordonsflottan, smart integration av förnybar elproduktion, mm. Nedan kan ni läsa mer om oss som kommer att vara på plats i år. 

Utöver deltagande på olika arenor är vi med och arrangerar ett eget seminarium om smart integration av förnybart i lokala energisystem. Seminariet äger rum onsdagen den 6 juli kl. 14:00-14:45 i Teaterskeppet. Läs mer här! 

Vill du ha med oss för att diskutera framtidsfrågor för energisystemet? 

Anna Wolf, tillförordnad vd och elsystemexpert. Arbetar främst med frågor som rör energilager, elektrifiering, systemintegration, förnybar energi och flexibilitet mellan energisystem. Anna är civilingenjör i kemiteknik med inriktning energiprocesser och doktor i energisystem. Hon har tidigare arbetat som utvecklingsingenjör och energisakkunnig på Naturskyddsföreningen. 

David Mowitz, Power Circle

David Mowitz, expert e-mobility. Arbetar främst med frågor om elektrifiering av transporter, laddinfrastruktur och integration i elsystemet. David är civilingenjör inom energi, miljö och management från Linköpings universitet. Han har tidigare arbetat på Energimyndigheten med frågor som rör e-mobility, laddinfrastruktur och forskningsfinansiering. 

Elham Kalhori, projektledare. Arbetar med elmarknadsfrågor och frågor om framtidens elsystem inom olika projekt och aktiviteter. Bland annat har hon varit huvudförfattare till vårt faktablad om lokala flexibilitetsmarknader och syntesrapporten Elmarknadsforskning i Sverige idag. Elham har studerat energi och miljö på KTH. Hon har tidigare arbetat som projektledare med frågor som rör e-mobility, hållbar utveckling och kommunikation. Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Anna Wolf
Vice VD & Expert Elsystem
Anna Wolf
Arbetar främst med frågor om energilager, elektrifiering, systemintegration, förnybar energi och flexibilitet mellan energisystem
David Mowitz
Expert E-mobility
David Mowitz
Arbetar främst med frågor om elektrifiering av transporter, laddinfrastruktur och integration i elsystemet.
Elham Kalhori
Expert Elmarknader
Elham Kalhori
Arbetar med frågor om framtidens elsystem, flexibilitet och marknader.