2024-04-08 08:00Pressmeddelande

Tillväxten av laddbara fordon tappar fart

Statistikbild

Den laddbara fordonsflottan har passerat 600 000 fordon och fortsätter växa – men i allt långsammare takt när nyregistreringen av elbilar på personbilssidan bromsar in ytterligare under årets första kvartal.

 

– Utvecklingen på personbilssidan är oroväckande när vi ser att elbilsflottan inte växer i den takt vi vant oss vid nu när andelen elbilar bland nyregistreringarna minskar för andra kvartalet i rad. Samtidigt ser vi att andra fordonsslag som laddhybrider och inte minst laddbara lätta lastbilar utvecklas starkare, säger Hampus Thuresson, statistikansvarig på Power Circle.

 

Under perioden januari till mars 2024 växte den laddbara fordonsflottan med 24 895 laddbara fordon, en minskning med 12 procent jämfört med samma period 2023. Det är nu över ett år sedan elbilsbonusens borttagande och i kombination med andra omvärldsfaktorer som hämmar fordonsmarknaden har det länge flaggats för en avtagande tillväxt av elbilar.

 

Statistiken för årets första kvartal visar att elbilsflottan (BEV) ökade med 14 491 fordon, en nedgång på 26 procent i tillväxttakt under Q1 2024 jämfört med Q1 2023. Laddhybrider (PHEV), som senaste åren visat en nedåtgående trend, ökade under Q1 med 7 743 fordon vilket är 6 procent fler under 2024 jämfört med motsvarande period 2023. Eldrivna lätta lastbilar – som sedan februari är berättigade en klimatpremie på upp till 50 000 kr – är det laddbara fordonssegment som hittills utvecklats starkast under 2024 jämfört med motsvarande period 2023, med 1 596 nya fordon på vägarna, en ökning med 44 procent jämfört med första kvartalet 2023.

 

Laddinfrastrukturen har även den expanderat avsevärt med en ökning av 371 laddstationer och 2 856 laddpunkter under årets första kvartal. Jämfört med samma period 2023 innebär det att laddstationer har ökat med 331 procent och laddpunkter med 126 procent.

 

– Samtidigt vet vi att dessa siffror är svåra att tolka eftersom datainsamling av laddstationer till databasen Nobil genomgått stora förbättringar och ökningen till viss del förklaras av förbättrad datakvalitet och ökad täckningsgrad, något som vi rapporterade om i höstas, säger Hampus Thuresson.

 

Sammanställning av utvecklingen av laddbara fordon i trafik och publik laddinfrastruktur under Q1 2024 jämfört med motsvarande period 2023.

 

mar.
2024

Δ jan. 1 – mar. 31 2024

Δ jan. 1 – mar. 2023

% skillnad 2024/2023

Laddbara fordon

611 942

24 895

28 175

-12%

Personbilar BEV

304 688

14 491

19 623

-26%

Personbilar PHEV

279 052

7 743

7 332

6%

- Elbussar

1 229

8

27

-70%

- Lätta lastbilar

22 683

1 596

1108

44%

- MC

2 747

25

21

19%

- Tunga lastbilar

543

32

64

-50%

 

 

 

0

 

Laddstationer

5 065

371

86

331%

Laddpunkter

37 250

2 856

1 263

126%

 

 

ELIS - Elbilen i Sverige

Power Circle publicerar varje månad utvalda delar av statistiken över beståndet av laddbara fordon och publik laddinfrastruktur i Sverige. Statistiken sammanställs från en unik databas över Sveriges samtliga laddbara fordon (personbilar, lätta och tunga lastbilar, mc och bussar) och ger en heltäckande bild av elbilar och laddhybrider i Sverige. Genom statistikverktyget ges en snabb överblick över den nationella statistiken eller för enskilda län och kommuner.

 

Du kan se utdrag ur statistiken på www.powercircle.org/elbilsstatistik. För information eller för att beställa statistiken i sin helhet, kontakta:

 

Hampus Thuresson, Statistikansvarig, Power Circle AB
+46 (0)70
221 18 16,
hampus.thuresson@powercircle.orgOm Power Circle

Power Circle samlar energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med våra cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för att accelerera den hållbara utvecklingen genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på att bygga nätverk och kunskap inom framtidsfrågor som smarta elnät, flexibilitet, energilager och elektrifierade transporter.


Kontaktpersoner

Hampus Thuresson
Statistikansvarig
Hampus Thuresson
Arbetar med frågor om e-mobilitet genom olika projekt och aktiviteter, samt vår statistik ELIS.