2021-09-09 13:42Blogg

En gemensam agenda för logistik- och energibranschen stod i centrum på Power Circles frukostseminarium

Den 1 september arrangerade Power Circle ett digitalt frukostseminarium med fokus på utbyggnaden av laddinfrastruktur för elektrifierade lastbilstransporter. På agendan stod en presentation av ett nytt faktablad från Power Circle, en introduktion av Volvo lastvagnars arbete för att identifiera strategiska laddplatser i Europa, och ett panelsamtal med Göteborgs hamn och Öresundskraft. Här summerar vi huvudbudskapen från seminariet, som även kan ses i efterhand på vår Youtube kanal.

Power Circles nätverk breddas
Faktabladet om elektrifiering och laddning av tunga lastbilar är det första i serien av rapporter och kunskapsunderlag för omställningen av de tunga vägtransporterna, där Power Circle vill vara med från början och bana väg för elektrifieringen. Arbetet har bidragit till att öppna upp ett helt nytt nätverk för Power Circle. Tidigare har Power Circles event besökts av deltagare från energibranschens alla hörn men under frukostseminariet var en stor del av de 300 anmälda nyfikna kollegor från logistik- och transportsektorn.

Historiskt har inte logistikbranschen och elsystemets aktörer varit beroende av varandra. Sektorsintegrationen som sker i takt med att samhället går mot fossilfrihet kommer även vara en nyckel i omställningen mot fossilfria lastbilstransporter. Här har Power Circle en stor chans att kunna skapa mötesplattformar för dialog och samarbeten mellan det befintliga och starka nätverket inom elsystemet och med aktörer inom logistikbranschen som fordonstillverkare, åkerier och transportköpare.  

Ett gemensamt uppdrag framåt för logistik- och energibranschen
För att åkerier, transportörer och transportköpare ska våga ta steget att ställa om till elektrifierade transporter behövs tydliga planer på hur laddinfrastrukturen ska byggas ut. Här står idag logistikbranschen med frågor som ”kommer vi kunna få effekt till våra laddare” samtidigt som elnätsbolagen undrar ”hur mycket effekt kommer behövas och var” för att kunna planera för eventuella förstärkningar och utbyggnader av elnät. En nyckel i omställningen är att det logistiska perspektivet, med ruttplanering, kör- och vilotider och av- och omlastning, samspelar med elnätsperspektivet, i form av möjligheterna att ansluta laddinfrastruktur till elnätet.

Henrik Engdahl, Director of Business Development på Volvo Trucks, presenterade en studie om lastbilars rörelsemönster som genomförts med flera stora lastbilstillverkare i Europa. Resultatet visar på platser som från ett logistiskt perspektiv med fördel bör förses med laddinfrastruktur. Det gäller nu att starta dialogen om effektbehov och möjlighet att ansluta till elnätet på dessa platser för att kunna göra en prioritering och utbyggnad av laddinfrastruktur i det kortare perspektivet, men även säkerställa att till 2030 har merparten av dessa platser tillgång till den effekt som kommer behövas.

Elektrifiering är vägen framåt
Även om det Ibland känns som att vägen till fossilfria lastbilstransporter är lång och utmanande kan vi lyfta blicken konstatera att vi är en bra bit på väg. För det första konstaterar Arvid Guthed, VP Port Development på Göteborgs Hamn, att branschen har en gemensam bild att elektrifierade lastbilar är vägen framåt. När det gäller andra transporter som sjöfarten och luft är det långt ifrån klart. Tillsammans med energi och elnätsbolag förbereder Göteborgs Hamn inom projektet Tranzero Initiative för ökat effektbehov från elektrifierade transporter och i samarbete med Circle K ska tio publika snabbladdare på plats mellan 2021 och 2025. Dessutom är en demo-sajt snart på plats där åkerier som passerar hamnen kan testa att köra och ladda elektriskt för att bidra till åkeriers kunskap och erfarenhet kring elektrifierade lastbilstransporter.   

För det andra konstaterar Jessica Hård som arbetar med Business Development Strategy & Innovation på Öresundskraft, att elektrifieringen av tunga fordon står högt upp på agendan och analysarbetet för att skapa en bild av omfattningen pågår för fullt. Idag står tunga transporter för över 30% av koldioxidutsläppen i Helsingborg, så potentialen med elektriska lastbilar är stor. Däremot är ett potentiellt hinder för proaktivt arbete att nätbolagen inte får bygga ut på spekulation, utan bara kundorder. Vilket fungerat bra historiskt men absolut inte i den elektrifieringstakt vi befinner oss i idag. Här är Öresundskraft som många andra elnätsbolag med och verkar för att elnätsregleringen inte ska bli en stoppkloss.

Sist får inte glömmas att en stor del av dagens fordonsflotta kan elektrifieras redan idag med hjälp av depåladdning, lastbilarnas ”hemmaladdning”. Ungefär hälften av den tunga lastbilsflottan kör under 300 km per dag för att återkomma och parkera i depå under natten. Här står lastbilstillverkarna redo med elektriska lastbilar på upp till 40 ton och 300 km räckvidd.

>>Länk till seminariet

Power Circle kommer under hösten fortsätta arbetet med att ta fram kunskap för elektrifieringen av tunga lastbilstransporter, bland annat en prognos på elektrifierade lastbilar och laddinfrastruktur till 2030.Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 90 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Simon Lundqvist
Tidigare anställd
Simon Lundqvist
Arbetar med frågor om e-mobilitet och smart laddning genom olika projekt och aktiviteter