2024-05-07 06:30Nyheter

Eva Kvist Östgren blir ny ordförande för Power Circle

Bild på VD Johanna Lakso, ordförande Eva Kvist Östgren och vice ordförande Mikael Ångman mot vit bakgrund brevid en Power-Circle-flagga.VD Johanna Lakso, ordförande Eva Kvist Östgren och vice ordförande Mikael Ångman

Under årsmötet den 6 maj valdes Johanna Barr (Jämtkraft Elnät) och Peter Sigenstam (E.ON Energidistribution) in i Power Circles styrelse som ersättare för Johan Söderbom och Karin Ifwer. Samtidigt valdes Eva Kvist Östgren (ABB) som ny styrelseordförande. Styrelsen och teamet välkomnar de nya ledamöterna och vill samtidigt rikta ett stort tack till de avgående ledamöterna för sitt arbete. 

På måndagens årsmöte valdes Eva Kvist Östgren till ny styrelseordförande för både Elkraftringen och Power Circle. Eva är idag chef för ABB E-mobility AB och har lång erfarenhet från både Power Circles partnernätverk samt i från en lång rad ledande positioner inom ABB genom åren. Hon har varit ledamot i Power Circles styrelse i elva år varav de senaste två åren som vice ordförande. 

– Frågorna kring elektrifiering har aldrig varit viktigare, och vi har ett stort behov av att bygga kompetens för att framtidssäkra elsystemet, säger Eva Kvist Östgren, styrelseordförande för Power Cirlce. Power Circle är en nyckelaktör i den utvecklingen och jag ser mycket fram emot att få leda verksamheten.  

Johan Söderbom, som nu avgår som ordförande, har suttit i Power Circles styrelse sedan 2007 och var engagerad redan vid organisationens grundande. Han valdes därför av årsmötet in som hedersmedlem i föreningen på personligt mandat. Även Karin Ifwer, representant från Vattenfall, avtackades efter 10 år i styrelsen. 

– Vi vill rikta ett stort tack till de avgående ledamöterna för deras engagemang i Power Circles styrelse. Båda har bidragit med värdefulla perspektiv kring det strategiska arbetet för organisationen under en lång tid, säger Johanna Lakso, vd på Power Circle. 

Samtidigt valdes två nya ledamöter in i styrelsen, och de sittande ledamöterna Björn Berg, Ambra Sannino och Mikael Ångman omvaldes på ytterligare 2 år. Mikael Ångman blev även vald till vice ordförande i styrelsen. 

Styrelsens nytillskott kommer in med värdefull kompetens och erfarenheter kring flera av Power Circles fokusområden. Johanna Barr är idag elnätsstrateg på Jämtkraft Elnät, och Johanna har en tidigare bakgrund från bland annat Statkraft, Vattenfall InCharge, men även som före detta medarbetare och vice vd på Power Circle. Även Peter Sigenstam tillträder, idag driftchef på E.ON Energidistribution, med en lång erfarenhet av energibranschen från olika roller inom E.ON koncernen. 

Totalt består den nya styrelsen av nio personer med lång bakgrund inom energisektorns alla delar, ett viktigt stöd för Power Circles fortsatta utveckling:

  • Eva Kvist Östgren, ordförande, ABB
  • Mikael Ångman, vice ordförande, Rexel
  • Ambra Sannino, Vattenfall
  • Björn Berg, Ngenic
  • Lowina Lundström, InnoEnergy
  • Dan-Eric Archer, CheckWatt
  • Kristofer Fröjd, Ellevio
  • Johanna Barr, Jämtkraft Elnät
  • Peter Sigenstam, E.ON EnergidistributionOm Power Circle

Power Circle samlar energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med våra cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för att accelerera den hållbara utvecklingen genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på att bygga nätverk och kunskap inom framtidsfrågor som smarta elnät, flexibilitet, energilager och elektrifierade transporter.


Kontaktpersoner

Johanna Lakso
Verkställande Direktör
Johanna Lakso
Arbetar övergripande med framtidens elsystem, elektrifierade transporter och energilösningar med systemnytta