2023-03-10 15:32Nyheter

Framtidens elmarknad i fokus på årets första SamspEL Arena

Välkommen till årets första SamspEL Arena! Den 30 mars kl. 13.00-15.00 djupdyker vi på temat framtidens elmarknad. Hur ser kunskapsläget ut idag, vilka forskningsbehov finns på området och vilka insatser behövs framåt för att bidra till elmarknadernas utveckling?

Elsystemet förändras snabbare än någonsin, och i takt med detta utvecklas elmarknaderna – både för de traditionella aktörerna och nya. Allt oftare lyfts behovet av både forskning och innovation på elmarknadsområdet, för att bana väg för utvecklingen av framtidens elsystem.

I en kartläggning om svensk elmarknadsforskning genomförd av Power Circle 2021 framkom ett behov av kunskapshöjande insatser på ett flertal områden: ökad kunskap om samhällsvetenskapliga aspekter av elsystemet, liksom regulatoriska och juridiska aspekter av marknadsutvecklingen, pekades ut som viktiga tematiska områden framåt. Även marknadsdesign, utveckling av nya modeller och kunskap om beteenden på elmarknaden identifierades som viktiga områden att fortsätta utforska.

Sedan kartläggningen, som genomfördes på uppdrag av Energimyndigheten, har myndigheten beviljat stöd på totalt 30 miljoner kronor till forsknings- och innovationsprojekt på elmarknadsområdet. Vid årets första SamspEL Arena får vi höra mer om bakgrunden till ett par av dessa projekt, samt frågeställningarna de ämnar besvara. Dessutom får vi möta behovsägarna i ett samtal om hur kunskapsbehovet ser ut idag, och vilka insatser som behövs framåt för att bidra till utvecklingen av framtidens elmarknad.

Medverkar gör bl.a. Thomas Tangerås, forskare på Institutet för Näringslivsforskning; Meng Song, forskare på RISE; Jens Lundgren, biträdande chefsekonom på Energimarknadsinspektionen; samt Anna Jäderström, enhetschef balansmarknad på Svenska kraftnät. Eventet är gratis och genomförs digitalt. Välkommen att anmäla ditt deltagande här!

Om SamspEL Arena

SamspEL Arena är en seminarieserie som arrangeras av Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten. Forumet riktar sig till den breda energibranschen, med syfte att i en branschkontext sprida kunskap från Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram SamspEL.

Du kan ta del av inspelningar från tidigare SamspEL Arena om framtidens elbehov, konsumentens roll i elsystemet flexibilitetdigitalisering av elnätensolel och elkvalitetFör mer information om FoI-projekt som tilldelats medel genom SamspEL kan du besöka kunskapsportalen Framtidenselsystem.se.Om Power Circle

Power Circle samlar energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med våra cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för att accelerera den hållbara utvecklingen genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på att bygga nätverk och kunskap inom framtidsfrågor som smarta elnät, flexibilitet, energilager och elektrifierade transporter.


Kontaktpersoner

Elham Kalhori
Expert Elmarknader
Elham Kalhori
Arbetar med frågor om framtidens elsystem, flexibilitet och marknader.