2020-11-25 12:23Nyheter

Laddning står i fokus på Power Circles event om elektrifierade varu- och godstransporter

Den 10 december bjuder Power Circle in till vår första nätverksträff inom det nya projektet ScandELivery och då sätter vi laddinfrastrukturen i centrum. Med hjälp av fordonsindustrin, laddoperatörer, teknik- och tjänsteleverantörer och kommuner och regioner belyser vi frågan från olika perspektiv. Dessutom skapar vi utrymme för digitala gruppdiskussioner och för nätverkande.

2020 har varit ett speciellt år på många sätt men när det kommer till omställningen av transportsektorn kommer vi minnas året som då elektrifieringen av tyngre fordon verkligen tog fart. BIL Sweden publicerade sin färdplan för tunga transporter, Scania och Volvo har båda gjort lanseringar på el-lastbilsfronten under hösten och regeringen har initierat nya satsningar för elektrifieringen av tunga vägtransporter.

Power Circle har länge arbetat med och för elektrifieringen av personbilsflottan och nu tar vi oss an även elektrifieringen av tunga och lätta lastbilar. Under hösten har vi startat upp projektet ScandELivery som tillsammans med projektpartners Dansk Elbil Alliance och IUC Syd ska möjliggöra omställningen av varu- och godstransporter till att drivas av el.  Det görs genom att öka branschens kunskap på området, samt att utvärdera den påverkan på elnätet som laddningen har. Centralt i projektet är nätverksträffar för sprida just kunskap och skapa plattformar för samarbete.

Den första nätverksträffen inom projektet går av stapeln 10 december kl 13.00-16.00 och fokus kommer ligga på hur vi får laddinfrastrukturen på plats. Laddinfrastrukturen är naturligtvis kritisk för att transportföretag och åkerier ska kunna ställa om till el då marginalerna är ännu lägre än för den privata bilismen. Elektrifieringen börjar med fordon som kör kortare körsträckor och för varu- och godsleveranserna i stadsmiljö. Här kommer depåladdning över natten att täcka en stor del av laddbehovet, men för regionala och långväga transporter blir publik laddinfrastruktur desto viktigare. Oavsett typ av laddning finns en rad frågeställningar som behöver besvaras framöver. Exempelvis behövs undersökas vilken typ av laddning som behövs och var, hur affärsmodeller för laddning kan se ut samt vilket stöd som kan behövas längs vägen.

– Återigen ser vi hur elektrifieringen skapar behov för nya samarbetsytor. Fordonstillverkare, transportföretag, laddoperatörer, energibolag, regioner och kommuner och nya tjänsteaktörer behöver komma samman för att laddinfrastrukturen ska komma på plats, säger Johanna Lakso, VD Power Circle och en av ledamöterna i den nystartade Elektrifieringskommissionen.

Träffen inleds med att BIL Sweden ger fordonsindustrins perspektiv på behovet av laddinfrastruktur för tunga transporter. Därefter kommer Scania och E.ON att dela sina perspektiv och case kring laddning av transportfordon, samt Chargepoint som tar med sig erfarenheter från sin globala verksamhet. Därefter följer en programpunkt som belyser den återkommande frågan om samordning och samverkan från olika vinklar: Samverkansplattformen CLOSER visar hur analyser av körmönster kan hjälpa till att svara på frågan om var laddning behövs, Business Region Göteborg berättar om sitt uppdrag att samordna elektrifieringen i Göteborg och det nya startupföretaget Linky Tech väcker tankar kring hur både laddstationer och utrymmen i städerna kan nyttjas mer effektivt. Slutligen får vi höra Siemens berätta om erfarenheter när det kommer till vilken teknikutveckling som kommer ske framöver.

Nätverkande och erfarenhetsutbyte kommer ges utrymme för i de digitala gruppdiskussionerna, med frågor som ”Vilken typ av laddning behövs och var?”, ”Vilka affärsmodeller är möjliga och vem axlar vilken roll?” och "Vad behövs i form av stöd och samverkan för att få till utbyggnaden?". Med detta späckade program hoppas vi bidra till de att nya samarbeten kan växa fram under de kommande åren.

Program och anmälan finns här. Varmt välkomna!

Avslutningsvis så är en förutsättning för att rätt laddinfrastruktur ska komma på plats förstås också att elnätet kan leverera tillräcklig kapacitet till rätt plats. Det kommer behöva byggas nya ledningar, men det finns också en stor potential i att smarta lösningar att använda det nät som redan finns mer resurseffektivt. Detta ämne kommer vi återkomma till i kommande nätverksträffar.Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 80 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Johanna Barr
Tidigare anställd
Johanna Barr
Arbetar främst med frågor om elektrifiering av transportsektorn, laddinfrastruktur, stödtjänster, flexibilitet i elsystemet och digitalisering