2024-06-25 09:18Nyheter

Många hinder i vägen för flexibilitetens fulla potential 

Elnät i solnedgång

Det finns stora möjligheter för ökad flexibilitetspotential i elsystemet till 2030, men många hinder kvarstår fortfarande för aktörer som vill bidra med flexibilitet. Det framgår från projektet FlexAbility, som idag släpper preliminära resultat och öppnar anmälan till höstens workshop om flexibilitetspotentialer. 

– Från projektets kartläggning ser vi att många hinder kvarstår för att flexibilitetens fulla potential ska kunna realiseras. Framför allt lyfts målkonflikten mellan att olika marknader och prissignaler ger motstridiga incitament, vilket leder till svårigheter att koordinera deltagandet på flera marknader, säger Johanna Lakso, vd för Power Circle.  

Projektet FlexAbility, som pågått i snart ett år, drivs av Power Circle i samarbete med Uppsala universitet och Plexigrid. Målet med projektet är att kartlägga möjlig flexibilitet i elsystemet till 2030, vilka resurser som potentialen kommer från, samt öka förståelsen för flexibilitetens värde och den ekonomiska potentialen för utbud av flexibilitet.  

Därtill ska hinder och målkonflikter identifieras. Under våren har ett 40-tal intervjuer genomförts för att undersöka olika aktörers uppfattning om vilka målkonflikter, hinder och möjligheter som finns. Idag, under ett seminarium arrangerat av projektet i Almedalen, presenteras några av projektets preliminära resultat. 

Över 30 olika målkonflikter och hinder har nämnts totalt 180 gånger i intervjuerna. De vanligast förekommande orsakerna som nämnts är:  

- Målkonflikter kopplade till att kunna delta på flera marknader samtidigt
- Att olika marknader motverkar varandra och tävlar om samma likviditet
- Motstridiga incitament i lagstiftning och i intäktsregleringen
- Att resursägarna har för låg kunskap, kapacitet eller incitament  
- Otydliga aktörsroller och administrativa hinder för att bidra med sin flexibilitet
- Ökat slitage eller minskad komfort som resultat av att maximera flexibiliteten  

Projektet har också tagit fram en analys om tekniska flexibilitetspotentialer till 2030, som ska diskuteras med aktörer i branschen under hösten. 

– Vi har fokuserat på att ta fram tydliga antaganden för olika resursers flexibilitetspotential till 2030. För den som är nyfiken på att ta del av antagandena – och diskutera dem – rekommenderar vi att anmäla intresse för att delta på vår workshop den 11 september, säger Elham Kalhori, elmarknadsexpert och projektledare för FlexAbility på Power Circle.  

I projektets sista arbetspaket ska värdet av flexibilitet utvärderas, och ett extra fokus riktas mot hur nätägare ska kunna avgöra om det är bäst att investera i nätutbyggnad eller att upphandla flexibilitet – samt hur den ekonomiska avvägningen ska göras. Som del av arbetspaketet studeras två olika case; anslutningen av ett nytt bostadsområde, respektive utvecklingen av ett industriområde. 

– Vi kommer inom ramen för projektet också att ta fram olika rekommendationer om policyförändring, men det ligger ännu framför oss. Det vi sett hittils är att många aktörer väntar på införandet av BSP-rollen, som skjutits upp, och att flera regeländringar de senaste åren har försämrat potentialen för flexibilitet, säger Isak Vencu Öhrlund, samhällspolitisk expert på Power Circle.  Om Power Circle

Power Circle samlar energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med våra cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för att accelerera den hållbara utvecklingen genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på att bygga nätverk och kunskap inom framtidsfrågor som smarta elnät, flexibilitet, energilager och elektrifierade transporter.


Kontaktpersoner

Johanna Lakso
Verkställande Direktör
Johanna Lakso
Arbetar övergripande med framtidens elsystem, elektrifierade transporter och energilösningar med systemnytta
Elham Kalhori
Expert Elmarknader
Elham Kalhori
Arbetar med frågor om framtidens elsystem, flexibilitet och marknader.
Isak Vencu Öhrlund
Samhällspolitik och policy
Isak Vencu Öhrlund
Arbetar med elektrifieringen ur ett policy- och samhällsutvecklingsperspektiv, samt externa relationer och remisser.