2023-10-31 06:45Nyheter

Nu startar vi upp FlexAbility

Elledning med lila bakgrund

Power Circle har tillsammans med Uppsala universitet och Plexigrid blivit beviljade ett nytt projekt som ska fördjupa kunskapen om olika flexibilitetsresurser. Tillsammans vill vi bättre förstå värdet av flexibilitet, den ekonomiska potentialen och de hinder som fortsatt kvarstår för de aktörer som vill bidra med sin flexibilitet på olika marknader. Projektet delfinansieras av Energimyndigheten och kommer att pågå fram till hösten 2025. 

– Flexibla resurser kommer att spela en avgörande roll för en snabb elektrifiering med bibehållen driftsäkerhet. Därför är det viktigt att ha kunskap både om nya möjligheter men även de risker som aktivering av flexibilitet kan skapa i elsystemet. Vi är oerhört glada över att kunna starta upp detta projekt under hösten, säger Johanna Lakso vd på Power Circle. 

Under hösten 2022 genomförde Power Circle en förstudie där ett stort antal tidigare studier sammanställdes. Kartläggningen visade att de flesta befintliga studier fokuserar på den teoretiska potentialen för flexibilitet, och att flera flexibilitetsresurser historiskt har underskattats. Exempelvis har industrin inte ansetts kunna delta med snabba flexibilitetstjänster, men de senaste åren har flera industriella processer lyckats förkvalificera sig för snabba stödtjänster hos Svenska kraftnät. 

Ett av målen med denna studie är därför att göra en mer djupgående analys av potentialen för flexibilitet och för olika ändamål och marknader. Andra viktiga kunskapsgap som projektet kommer att överbrygga är att utreda hur flexibilitet som aktiveras på olika marknader påverkar det lokala elnätet, vilket värde flexibilitetslösningar kan ha för de lokala elnäten, samt hur olika användningsområden för flexibilitet samverkar eller konkurrerar med varandra.  

– Vår del av projektet kommer att analysera olika metoder för att beräkna alternativkostnaden till att bygga elnät. Vi ser idag att det är svårt för nätägare att jämföra och värdera flexibilitetstjänster i förhållande till mer traditionell nätutveckling och det behövs även tydlighet i hur användning av flexibilitet som ett alternativ kommer påverka intäktsramen i framtiden, säger Anders Nilsson, affärsutvecklare på Plexigrid. 

Projektet avser även undersöka hur barriärer kan undanröjas för att realisera de befintliga potentialerna för att frigöra mer flexibilitet på marknaderna. Forskargruppen USER vid Uppsala universitet har lång erfarenhet av tillämpad och tvärvetenskaplig forskning inom ämnesområdet flexibilitet och kommer att bidra med vetenskapliga artiklar och intervjustudier i projektet. 

– Vi fokuserar särskilt på aktörsperspektivet och vilka drivkrafter, hinder, incitament och förutsättningar som finns för olika aktörer att bidra med ökad flexibilitet. Vi ser fram emot samarbetet och att fördjupa kunskapen ytterligare inom området, säger Cajsa Bartusch docent på Uppsala universitet. Om Power Circle

Power Circle samlar energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med våra cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för att accelerera den hållbara utvecklingen genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på att bygga nätverk och kunskap inom framtidsfrågor som smarta elnät, flexibilitet, energilager och elektrifierade transporter.


Kontaktpersoner

Johanna Lakso
Verkställande Direktör
Johanna Lakso
Arbetar övergripande med framtidens elsystem, elektrifierade transporter och energilösningar med systemnytta
Anna Wolf
Vice VD & Expert Elsystem
Anna Wolf
Arbetar främst med frågor om energilager, elektrifiering, systemintegration, förnybar energi och flexibilitet mellan energisystem