2022-03-29 10:45Nyheter

Power Circle bjuder in till frukostseminarium om lokala flexibilitetsmarknader

För att lyckas med den omfattande elektrifieringen som samhället står inför blir flexibilitet ett viktigt verktyg. Idag har elnätskunder möjlighet att bidra med flexibilitet genom att medverka som leverantörer på de lokala flexibilitetsmarknaderna, som vuxit fram på flera olika platser i landet. Den 20 april bjuder Power Circle in till ett frukostseminarium för att presentera ett nytt faktablad på temat. Vid tillfället diskuteras även utfallet från marknadernas senaste säsong.  

I februari 2022 lade regeringen fram en nationell strategi för utvecklingen av det framtida elsystem som krävs för att lyckas med den kraftfulla elektrifieringen. Strategin framhäver att förmåga till flexibilitet ska byggas in i elsystemet, och att möjlighet till flexibilitet ska främjas när elkrävande verksamheter – såsom nya industrier eller laddning av transporter – ansluts till elnätet.  

För att på ett effektivt sätt kunna använda sig av ett stort antal flexibilitetsresurser i nätdriften har flera lokala flexibilitetsmarknader utvecklats och testats de senaste åren. De två största projekten, CoordiNet och sthlmflex, har varit i drift under tre respektive två säsonger. Det senaste svenska pilotprojektet, Effekthandel Väst, lanserades i januari 2022. Tillsammans täcker dagens marknadsplatser 6 geografiska områden: Stockholm (sthlmflex); Uppsala, Skåne, Gotland och Västernorrland/Jämtland (CoordiNet); samt Göteborg (Effekthandel Väst).  

Pilotprojekten har genererat många erfarenheter hos de deltagande aktörerna, men det finns många intressenter till marknaderna – elnätsbolag, flexibilitetsleverantörer, aggregatorer och andra intressenter – som fortfarande är i behov av kunskap på området.  Power Circle har därför i ett nytt faktablad sammanställt kunskapsläget kring hur de lokala flexibilitetsmarknaderna fungerar, vilka marknader som är aktiva i Sverige idag, marknadernas intressenter och deras incitament till att medverka.  

Den 20 april kl. 9:00–10:00 bjuder Power Circle in till ett digitalt frukostseminarium med lansering av det nya faktabladet, följt av ett panelsamtal med representanter från de olika pilotprojekten, samt NODES som är oberoende marknadsoperatör för shtlmflex och Effekthandel Väst, och Svenska kraftnät.  

– När frukostseminariet äger rum kommer säsongen 2021/2022 ha avslutats, vilket gör att vi kan prata med representanter för de olika marknaderna om årets utfall och nya erfarenheter från säsongen som gått. Det blir extra spännande eftersom detta är den sista säsongen för CoordiNet och den första för Effekthandel Väst, säger Elham Kalhori, projektledare på Power Circle och huvudförfattare till faktabladet.   

Anmälan till frukostseminariet öppnar idag. Seminariet kommer även spelas in för att kunna ses i efterhand. Varmt välkommen! Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Johanna Barr
Tidigare anställd
Johanna Barr
Arbetar främst med frågor om elektrifiering av transportsektorn, laddinfrastruktur, stödtjänster, flexibilitet i elsystemet och digitalisering
Elham Kalhori
Expert Elmarknader
Elham Kalhori
Arbetar med frågor om framtidens elsystem, flexibilitet och marknader.