2020-04-20 20:00Nyheter

Webinarium: Flexibla lösningar på lokala nätkapacitetsutmaningar

Den 16 april ordnade Power Circle tillsammans med E.ON ett webinarium om flexibiliet som lösning på lokala nätkapacitesutmaningar. Drygt 70 personer deltog på webinariet där flera nya forskningsresultat presenterades publikt för första gången.

Under webinariet fick vi lyssna till resultat från projektet “Lokala energilager eller traditionella nätinvesteringar” som genomförts av Power Circle, RISE och Uppsala Universitet i samarbete med ett konsortium av företag, där ibland E.ON. Vi fick även ta del av erfarenheter från E.ONs projekt om lokala flexibilitetsmarknader SWITCH samt E.ONs projekt med ett lokalt energisystem i Simris. Dessutom berättade Ei om sitt fortsatta arbete med att skapa incitament för flexibilitet.

Några av slutsatserna från dagen handlade om att det finns flera olika lösningar på lokala nätproblem, där flexibilitet är en möjlig lösning men att allt påverkas mycket av morötter och piskor i elnätsregleringen. E.ON har som nätföretag drivit flera utvecklingsprojekt med goda tekniska resultat men affären är inte alltid lika uppenbar. Simris projektet har t.ex. visat att det är teknikskt möjligt att ha ett samhälle i ö-drift på 100 % förnybar energi, och SWITCH att det går att handla med flexibilitet. Men ytterligare incitament och kunskapsuppbyggnad behövs hos aktörer för att göra lösningarna mer användbara.

Resultaten från batteriprojektet pekar delvis åt samma håll. I en intervjustudie med nätaktörer om deras inställning till att använda batterier i elsystemet upplevs nätägarna avvaktande. Batterier är mer komplex, regelverket mer oklart och kostnaderna mer osäkra jämfört med att investera i en ny kabel. Samtidigt pekar bakgrundsstudien på att allt fler batteriprojekt genomförs runt om i världen och att nyckeln för att få projekten lönsama är att sälja frekvensreglering vid sidan om de nättjänster som detta projekt kikat på. Det går alltså inte att ställa investeringen i nytt elnät mot investeringen i ett batteri rakt av, utan jämförelsen borde istället vara mot en betald tjänst hos batteriet som bara ska betala en del av investeringen i batteriet.

Seminariet skulle ursprungligen ha ägt rum hos E.ON i Malmö, men blev digitaliserat på grund av den rådande situationen. Vi använde oss av Zoom och spelade in allt för att du skulle kunna få del av det i efterhand, se nedan. Däremot tar vi med oss lite lärdomar om hur vyinställningarna påverkar inspelningen, samt lite annan bra feedback vi fick från deltagarna. Avslutningsvis är vi nöjda med webinariet och är glada att så många personer valde att delta. På återseende!

Video och programmet

Programmet samt vilka hur långt in i sändningen du hittar olika presentationer.

00:00:00 Välkomna - Johanna Lakso, vd Power Circle

00:05:30 Vilka är de lokala utmaningarna i elnäten? - Martin Höhler, vd E.ON eldistribution

00:27:30 Lokal energilagring eller traditionella nätförstärkningar? - Anna Wolf, Sakkunnig, Power Circle och Claes Sandels, Forskare RISE

01:09:00 Vad har vi lärt oss från Simris? - John Backe, Chef Affärsutveckling E.ON

01:29:30 Erfarenheter från lokala flexmarknader i EU-projekt och i praktiken, SWITCH och CoordiNET - Christoffer Isendahl, Affärsutvecklare E.ON och John Backe, Chef Affärsutveckling E.ON

02:03:45 Hur skapar vi incitament för flexibilitet? - Marielle Lahti, Energimarknadsinspektionen

Presentationer

Presentationerna som hölls under dagen finns att ladda ned:

E.ON Presentationer
Anna Wolf presentation
Claes Sandels presentation
Marielle Lahti presentationOm Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 70 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Anna Wolf
Vice VD & Expert Elsystem
Anna Wolf
Arbetar främst med frågor om energilager, elektrifiering, systemintegration, förnybar energi och flexibilitet mellan energisystem