2022-10-07 11:00Pressmeddelande

Fortsatt stark ökning av laddbara fordon trots höga elpriser

När årets tredje kvartal avslutas kan det konstateras att antalet laddbara fordon nu uppgår till 402 498. I september var 55 % av de registrerade personbilarna laddbara och totalt utgör laddbara personbilar nu 8% av fordonsflottan. Antalet laddstationer ökade med 108 stycken under september och statistiken visar nu på totalt 2 989 publika laddstationer i landet.

Elektrifieringstakten inom transportsektorn fortsätter vara hög trots höga elpriser och rådande omvärldsläge. Milstolpen 400 000 fordon har nu passerats och de senaste 12 månaderna har antalet laddbara fordon ökat med 50 %. Enligt de långsiktiga prognoser som Power Circle tagit fram under året spås en fortsatt exponentiell tillväxt av laddbara personbilar, lätta och tunga lastbilar samt bussar. Nytt för denna månad är att de nya prognoserna går att få tillgång till via Power Circles statistik ELIS.

Under september ökade antalet laddbara personbilar med 9 000 fordon och flottan består nu av 163 242 elbilar och 224 530 laddhybrider. I september var  34 % av nyregistreringar elbilar och 19 % laddhybrider. Power Circles prognoser pekar på att tiden då laddhybriden är ett populärare val än elbilen är förbi och att nybilsförsäljningen år 2030 kan komma bestå av 100 % elbilar.

På lastbilssidan finns nu 11 236 lätta laddbara lastbilar och 169 laddbara tunga lastbilar. Motsvarande siffror var för ett år sedan 7 515 lätta och 63 tunga lastbilar. Den långsiktiga prognosen för laddbara lätta lastbilar visar på 80 % av nybilsförsäljningen 2030 och 100 % 2035. Elektrifieringen av tunga lastbilar prognostiseras ske olika snabbt för olika typer av transporter – snabbast elektrifiering förväntas ske av lokala transporter där 90 % av nyförsäljningen av tunga lastbilarna för dessa transporter kan vara laddbara år 2030. Under september månad har vi dessutom kunnat läsa om hur både Volvo Lastvagnar och Scania kommunicerat att de satsar på helt elektrifierade produktutbud till år 2040.

Den ansträngda situationen i elsystemet är idag en fråga som diskuteras flitigt och det finns en oro över hur de höga elpriserna påverkar omställningen. Mobility Sweden har dock visat i en artikel i Allt om Elbil att det fortfarande är betydligt billigare att köra elbil än att köra fossilt, trots ökade elpriser. För att det skulle bli lika dyrt visade beräkningarna på att elpriset skulle behöva uppgå till över 7 kr/kWh. 

- Vi ser fortfarande hur elpriset kan variera stort över dygnet där priset kan vara så mycket som 10 gånger lägre på natten än på dagen. Med ett elavtal som innebär timpris finns det därför stora möjligheter till att både spara pengar som elbilsägare och minska belastningen i elnätet genom att ladda smart och flytta sin laddning till billigare timmar, säger Hampus Thuresson på Power Circle

Den snabba utvecklingen av laddbara fordon ställer fortsatta krav på laddinfrastrukturen byggs ut. Statistiken visar nu att det finns 2 989 publika laddstationer med totalt 16 774 laddpunkter. I somras fick Trafikverket och Energimyndigheten ett regeringsuppdrag att ta fram ett handlingsprogram för en snabb och effektiv utbyggnad av såväl publik som icke-publik laddinfrastruktur för lätta och tunga fordon.

ELIS - Elbilen i Sverige

Power Circle publicerar varje månad utvalda delar av statistiken över beståndet av laddbara fordon och publik laddinfrastruktur i Sverige. Statistiken sammanställs från en unik databas över Sveriges samtliga laddbara fordon (personbilar, lätta och tunga lastbilar, mc och bussar) och ger en heltäckande bild av elbilar och laddhybrider i Sverige. Genom statistikverktyget fås en snabb överblick över den nationella statistiken eller för enskilda län och kommuner. Statistiken är presenterad i sju olika vyer med grafer och genom att klicka på graferna kan användaren välja att se statistik på års- eller månadsbasis, att se utvecklingen för en enskild fordonstyp eller laddpunkter för en särskild effektnivå. All data bakom graferna kan laddas ned i csv-format och även själva vyerna kan laddas ned som pdf och ger ett unikt beslutsunderlag då det kommer till uppbyggnad av lokal laddinfrastruktur, inköp av elfordon och marknadsöversikt. Nytt för denna månad är att Power Circles långsiktiga prognoser för laddbara personbilar, lätta och tunga lastbilar samt bussar ingår i statistikverktyget.

Du kan se utdrag ur statistiken på www.elbilsstatistik.se. För information eller för att beställa statistiken i sin helhet, kontakta:

Hampus Thuresson, projektledare, Power Circle AB
+46 (0)70 221 18 16, 

hampus.thuresson@powercircle.orgOm Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Hampus Thuresson
Statistikansvarig
Hampus Thuresson
Arbetar med frågor om e-mobilitet genom olika projekt och aktiviteter, samt vår statistik ELIS.