2020-10-08 11:15Pressmeddelande

Rekord för laddbara fordon i Sverige i september

Laddbara fordon i Sverige september 2020 ELISLaddbara fordon i Sverige september 2020 ELIS

Tillväxten av nya laddbara fordon har aldrig varit starkare i Sverige än i september 2020. Flera nya rekord noteras: ökningen för elektrifierade fordon nådde en ny toppnotering med 65 % på 12 månader, milstolpen 100 000 laddhybrider passerades och nya elbilar ökar snabbt på marknaden.

Totalt fanns den 30 september 153 272 laddbara fordon i Sverige, en ökning med 8 668 från augusti. Av dessa var 146 441 personbilar, varav 45 322 elbilar och 101 119 laddhybrider. Beståndet av elbussar förändrades knappt under september, medan lätta lastbilar ökade med 272 st till 4 605 och elmotorcyklar ökade med 30 st till 1 954.

Ökningen av totala antalet laddbara fordon i Sverige mellan januari och september 2020 var 50 %. Jämfört med samma period 2019, då ökningen var 35 %, har tillväxttakten ökat. Sett till ökningen av laddbara fordon de senaste 12 månaderna, en siffra som Power Circle följt i flera år, noteras en ny toppnivå på 65 %. Sammantaget visar statistiken att ökningen av laddbara fordon inte bara är stor utan att takten i omställningen ökar.

De senaste månaderna har ökningen av antalet laddbara fordon verkligen tagit fart, säger en glad Johanna Barr, statistikansvarig och expert elsystem på Power Circle. Ökningen har tidigare länge legat relativt konstant på cirka 50 % årligen.

Liknande tendens syns i septemberstatistiken från BIL Sweden, som avser nyregistreringar, där det framkommer att laddningsbara bilar stod för 34,4 % av personbilsregistreringen jämfört med 13,5 % samma månad 2019.

Vad gäller laddinfrastruktur finns nu 2 288 publika laddstationer med 10 716 laddpunkter, varav 1 342 är snabbladdare med teoretisk effekt som överstiger 50 kW. Storstadsregionerna Stockholm, Göteborg, Malmö har flest sådana publika laddstationer.

Att snabba på den snabba utvecklingen

Den 14 september utlyste Trafikverket det nya investeringsstödet för snabbladdare på “vita fläckar”. Det är ett viktigt steg för att hela Sverige ska kunna leva, köra och äga laddbar bil och fokuserar i en första ansökningsomgång på större vägar och på orter som Kiruna, Gällivare, Överkalix, Kalix, i delar av Dalarna, Värmland, Östergötland liksom i Kalmar, Jönköping och Örebro län. Utlysningen stänger den 25 oktober.

Ett annat sätt att snabba på utvecklingen till fler laddbara bilar i samhället och förenkla livet för de som redan kör sådana fordon är att förbättra laddupplevelsen vid publika laddare. Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) har sedan i höstas inlett en dialog kring detta med marknadens aktörer, av vilka flera är Power Circles partnerföretag.

-Det är av stor vikt att laddinfrastrukturen och elnätsutvecklingen hänger med nu när försäljningen av laddbara fordon tar ordentlig fart. Därför välkomnar vi de aviserade satsningarna på laddning i regeringens budget tillsammans med den dialog som pågår om betallösningar, säger Johanna Lakso, vd på Power Circle. Viktigt är bara att lösningen inte försvårar affären och fördyrar för kunden.

Topplistor

Biltoppen - bilarna som ökar snabbast i september

Vad gäller elbilar är Sveriges snabbast ökande elbil Tesla Modell 3 (+743 st), följt av Polestar 2 (+564 st) och nylanserade ID.3 från Volkswagen på tredje plats (+458 st). 

Bland laddhybrider är Volvos V60 pluginhybrid den modell som ökar snabbast (+664 st) följt av Volvos XC60 (+619 st) och Kia Ceed (+472 st).

Läns- och Kommuntoppen – platser med högst andel laddbara bilar

På länsnivå leder Stockholm ligan av högst andel laddbara bilar av totala antalet bilar (7,52 %), följt av Skåne (3,07 %), Västra Götaland (2,63 %), Uppsala (2,50 %) och Halland (2,31 %).

Kommunerna som toppar listan är Solna (17,05 %), Danderyd (12,29 %), Nacka (10,92 %), Stockholm (10,66 %) och Lund (10,46 %).

På nya www.elbilsstatistik.se finns ytterligare information om det laddbara fordonsbeståndet och laddinfrastrukturen i Sverige, inklusive grafer och andra visualiseringar av intressant statistik.

ELIS - Elbilen i Sverige

Power Circle publicerar varje månad utvalda delar av statistiken över beståndet av laddbara lätta fordon i Sverige. Statistiken sammanställs från en unik databas över Sveriges samtliga laddbara fordon (personbilar, lätta lastbilar och MC) och ger en mer heltäckande bild av elbilar och laddhybrider i Sverige än annan tillgänglig statistik. I databasen, som går att beställa i sin helhet, belyses bland annat olika laddstandarder, tekniska specifikationer specifika för elbilar och geografiska data för varje enskild bil, samt diverse prognoser. Informationen ger ett unikt beslutsunderlag när det kommer till uppbyggnad av lokal laddinfrastruktur, inköp av elfordon och marknadsöversikt.

 Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 80 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Johanna Barr
Tidigare anställd
Johanna Barr
Arbetar främst med frågor om elektrifiering av transportsektorn, laddinfrastruktur, stödtjänster, flexibilitet i elsystemet och digitalisering