2021-10-08 10:40Pressmeddelande

Välkomna till höstens mötesplats för flexibilitetsmarknader!

Affärsmodeller för flexibilitetsmarknader står i fokus när höstens SamspEL Arena samarrangeras med CoordiNet-forum den 18 novemberVad har vi lärt oss av de svenska demonstrationerna och hur ser prissättning ut i ett system dominerat av förnybar elproduktion? Detta är några av ämnena du kan ta del av när vi djupdyker i forskningen inom CoordiNet och Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram SamspEL. 

 

Den 18 november går höstens SamspEL Arena av stapeln, denna gång på temat affärsmodeller för flexibilitetsmarknaderSamspEL Arena kommer denna gång att samarrangeras med höstens CoordiNet-forum, en återkommande mötesplats för diskussion kring resultat och nyheter från det EU-finansierade Horizon 2020-projektet CoordiNet. 

 

– CoordiNet arbetar med att möta kapacitetsutmaningarna i elnätet bl.a. genom nytt tänk inom affärsmodeller. Med tanke på ämnet vi valt för höstens SamspEL Arena, och att vi tidigare haft goda samarbeten med CoordiNet-forum, såg vi det som ett naturligt steg att samköra eventen, säger Peter Bennewitz, programansvarig för SamspEL på Energimyndigheten. 

 

Eftermiddagens SamspEL Arena är upplagt i tre sessioner, där varje session tar avstamp i ett pågående eller nyligen avslutat forskningsprojekt från SamspEL, Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram. De tre projekten berör frågor om prissättning och efterfrågeflexibilitet i ett system dominerat av förnybar elproduktion, systemoptimering och nya affärsmodeller för att möjliggöra 100-procentig elektrifiering av fordon i godsterminaler, och kommunikation för aggregering och aktivering av flexibla resurser.  

 

– Vi ser att elmarknad blir ett alltmer aktuellt FoI-område, och under året som gått har Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten både tagit fram en syntesrapport och anordnat ett internt dialogmöte med forskare och insatta aktörer på temat elmarknad. Inom våra aktiviteter på Power Circle återkommer också flexmarknader allt oftare, så det känns väldigt kul att få inspireras av FoI:n inom SamspEL och ta del av resultaten från den senaste forskningen som gjorts på området, säger Johanna Lakso, vd för Power Circle. 

 

Den svenska demonstrationen i CoordiNet har under de senaste åren genomfört flera forum med givande diskussioner om projektets utveckling och resultat tillsammans med hundratals aktörer från bransch och forskning. stens möte blir det sjunde i ordningen, och berättar om de lärdomar som dragits under de tre senaste åren samt erbjuder workshops för att få input om hur framtidens flexibilitetsmarknader ska utformas. 

 

–  EU-projektet CoordiNet ska ta fram en europeisk roadmap utifrån erfarenheterna i de storskaliga demonstrationerna i Sverige, Grekland och Spanien. Nu vill Vattenfall Eldistribution, E.ON Energidistribution och Svenska kraftnät ha branschens input i det arbetet, säger Yvonne Ruwaidaaffärsstrateg på Vattenfall Eldistribution.  

 

SamspEL Arena och CoordiNet-forum samarrangeras digitalt den 18 november. Du kan anmäla dig till den kostnadsfria heldagen här. 

 

 

CoordiNet demonstrerar storskaliga flexibilitetsmarknader. Vattenfall Eldistribution, E.ON Energidistribution och Svenska kraftnät har tillsammans med Uppsala kommun, Expektra, Energiforsk och andra aktörer i Europa sökt medel från EU:s ramprogram Horizon 2020 för att frigöra effektflexibilitet för att möta elnätens framtida utmaningar. Koordinering mellan TSO/DSO/kund kommer att demonstreras på regionala marknader med system- och flexibilitetstjänster.  

 

SamspEL Arena är en seminarieserie som arrangeras av Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten. SamspEL Arena riktar sig till den breda energibranschen, och syftar till att i en branschkontext sprida kunskap och resultat från Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram SamspEL. Besök kunskapsportalen Framtidenselsystem.se för att ta del av information om forskningsprojekt, nyheter och andra event relaterade till SamspEL. 


Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 90 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Elham Kalhori
Expert Elmarknader
Elham Kalhori
Arbetar med frågor om framtidens elsystem, flexibilitet och marknader.